گازرسانی، هدیه ای به خانواده های روستایی

اجرای طرح نهضت گازرسانی به روستاها  سبب شد تا تعداد روستاهای برخوردار از ۱۴‌هزار در ابتدای دولت یازدهم به ۳۰هزار در سال ۹۹ برسد و قرار است ۲ هزار روستای دیگر نیز تا پایان سال از انرژی گاز برای گرمایش خانه های روستاییان استفاده شود.

برچسب‌ها

اخبار پرونده