در خانه بمانیم

گزارش و تحلیل

  • پیک‌نیک با طعم کرونا

    پیک‌نیک با طعم کرونا

    اردبیل - ایرنا- سور و سات پیک‌نیک فراهم است، منقل، جوجه کباب خوابیده در زعفران و پیاز، صندوق عقب ماشین پر از وسایل تفریح و مقصد جایی…

  • بزم شبانه با کرونا در پستوها

    بزم شبانه با کرونا در پستوها

    اردبیل - ایرنا - وارد سالن که می‌شوی، چیزی جز دود نمی‌بینی، حلقت اذیت شده و سرفه‌ به سراغت می‌آید ، صداها مشخص نیست، خنده، هیاهو و بیشتر…

برگزیده‌ها

مشروح اخبار اردبیل