گزارش و تحلیل

  • مدرک گرایی، رویکردی ضد مهارت

    مدرک گرایی، رویکردی ضد مهارت

    سمنان- ایرنا- مدرک گرایی و توجه به آموزش های نظری در مدارس و دانشگاه ها رویکردی اشتباه در راستای حذف خلاقیت و یادگیری مهارت محور و زمینه…

  • بیابانزایی، حکایت غریبانه زمین

    بیابانزایی، حکایت غریبانه زمین

    سمنان- ایرنا- بیابان بخش قابل توجهی از وسعت کشور را دربرگرفته و سهل انگاری بشر در مراقبت از پوشش گیاهی آن و از سویی کاهش بارندگی و برداشت…

برگزیده‌ها

مشروح اخبار سمنان