تولید و صنعت در زنجان

سهم بخش صنعت در اقتصاد استان زنجان ۳۸ درصد بوده و رونق واحدهای صنعتی و افزایش سرمایه گذاری ها در این زمینه از راهبردهای توسعه این استان است.

در حال حاضر صنایع بزرگ و متنوعی در حوزه تولید مواد شوینده، مواد سلولزی، برق، الکترونیک و دیگر صنایع در استان فعال هستند.
تقویت زیرساخت ها برای جذب سرمایه گذاری ها و رفع موانع تولید به اولویت مدیران استان تبدیل شده تا در آینده نزدیک سهم بخش صنعت از اقتصاد استان افزایش پیدا کند.
در این پرونده خبری رویدادهای مربوط به حوزه صنعت به ویژه فعالیت ها و اقدامات ناظر بر تسهیل و رفع موانع تولید و واحدهای تولیدی استان زنجان مرور می شود.

برچسب‌ها

اخبار پرونده