قره باغ و مناقشه جدید جمهوری آذربایجان و ارمنستان

نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان و ارمنستان که بر سر مالکیت منطقه مورد مناقشه قره‌باغ دچار اختلاف هستند، بامداد یکشنبه ششم مهرماه در مرزهای مشترک به روی یکدیگر آتش گشودند و هریک دیگری را آغاز کننده این حملات معرفی کرده اند و در همین حال جمهوری اسلامی ایران با دعوت دو طرف منازعه به خویشتنداری و پرهیز از جنگ، آمادگی خود را برای استفاده از تمام ظرفیت‌ها به منظور برقراری آتش بس، آغاز گفت‌وگو و استقرار صلح و آرامش  به باکو و ایروان اعلام کرده است.

برچسب‌ها

اخبار پرونده