بازی سیاسی AFC با فوتبال ایران

کنفدراسیون فوتبال آسیا ایران از میزبانی مسابقات فوتبال کنار گذاشته است. اقدامی که بیش از هرچیز شائبه رویکردهای سیاسی توسط AFC را تقویت می‌کند. 

برچسب‌ها

اخبار پرونده