الزامات ساخت مسکن و تحقق برنامه‌ های دولت سیزدهم

 آیت الله سید ابراهیم رئیسی ساخت مسکن را در اولویت های برنامه های دولت قرار داده و تاکید کرده است که باید با روحیه جهادی تلاش کنیم تامین زمین برای ساخت حداقل یک میلیون مسکن در سال در محدوده شهرها و روستاها با فوریت و بدون تاخیر در اولویت اقدامات قرار گیرد.

رییس جمهور در نشست های کارشناسی و رسانه ای ، جزییات بیشتری از این سیاست را تشریح و بر لزوم رفع موانع فراروی تحقق این برنامه تاکید کرده است.

مجموعه  خبرها و گزارش ها در این زمینه را در پرونده حاضر می خوانید

برچسب‌ها

اخبار پرونده