شورای سیاست گذاری ائمه جمعه > غلامعلی صفایی بوشهری