۲ سال با دولت مردم

دولت سیزدهم در حالی ۲ سال خدمتگزاری به مردم را پشت سر گذاشته است که در این مدت مردم به عنوان ولی نعمتان انقلاب تصویری از یک دولت مردمی تجربه کرده‌ اند. مسیر تحولی که دولت آیت الله رئیسی در پیش گرفته، در همین دوره کوتاه توانسته با بهبود شاخص های اقتصادی و اجتماعی امیدهای از دست رفته ایرانیان را باز گرداند.

مهار نقدینگی، کاهش نرخ تورم، ممنوعیت استقراض از بانک مرکزی و کسری بودجه و همچنین حرکت به سمت اصلاح نظام بودجه ریزی و بانکداری، بهبود فضای کسب و کار، احیای تولید و راکد، رونق اشتغال، توسعه تجارت، تکمیل طرح های نیمه تمام و بهبود روابط سیاسی با همسایگان، کشورهای منطقه، حوزه آسیا و کشورهای همسو تنها بخشی از اقداماتی است که در گذشته به بار نشسته است.

اکنون کشور با پشت سر شرایط بحرانی سال ۱۴۰۰ دولتمردان مصمم‌تر از گذشته تلاش دارند تا در ۲ سال آینده ارتقای کیفیت زندگی مردم را ادامه دهند.

ایرنا در دومین سالگرد استقرار دولت سیزدهم‌ به بررسی عملکرد دولتمردان در عرصه‌های مختلف پرداخته است که در پرونده گردآوری شده است.

برچسب‌ها

اخبار پرونده