کرونا و معضل بازار لوازم پیشگیری از آن

با افزایش هشدارها در مورد لزوم رعایت نکات ایمنی مرتبط با کرونا در کشور، کمبود مواد ضدعفونی کننده و پیشگیری‌ از کرونا به معضلی عمومی تبدیل شد. احتکار و گران‌فروشی این مواد و نایاب شدن آن‌ها به دلیل افزایش ناگهانی تقاضا سبب شد تا نهادهای نظارتی وارد عمل شوند. این پرونده خبری به ابعاد این موضوع در کشور می‌پردازد.

برچسب‌ها

اخبار پرونده