طرح مجلس یازدهم برای مدیریت فضای مجازی

نمایندگان مجلس طرحی را برای مدیریت فضای مجازی مطرح کردند که بازتاب گسترده ای در فضای رسانه ای داشت.
با تصویب مجلس، این طرح که " حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی" نام دارد به صورت اصل 85 و در کمیسیون مشترک بررسی می شود، کمیسیون مشترک شامل 26 نماینده از برخی کمیسیون های تخصصی مجلس است.
خبرها و گزارش ها درباره این طرح را در پرونده حاضر می خوانید.

برچسب‌ها

اخبار پرونده