روایت آیین‌های عاشورایی در گوشه و کنار ایران

آیین‌های عاشورایی در گوشه و کنار ایران، با زندگی مردم پیوند خورده‌اند. هر گوشه‌ای از ایران با روایت خاص خودش بزرگداشت عاشورا را برگزار می‌کند. ایرنا تلاش کرد تا این روایت‌ها را در یک مجموعه کنار هم بیاورد. 

برچسب‌ها

اخبار پرونده