۱۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۲:۰۰
کد خبر: 81787452
T T
۰ نفر
پدافند غیرعامل یك سازمان تركیبی بین بخش دفاع و بخش غیرنظامی است

تهران - ایرنا - رییس سازمان پدافند غیرعامل كشور گفت: پدافند غیرعامل یك سازمان تركیبی بین بخش دفاعی و بخش غیرنظامی است كه وظیفه آن تامین دفاع در مقابل اجزای كشور به‌ویژه بخش‌های غیرنظامی است.

به گزارش خبرنگار دفاعی ایرنا ، این مطلب را سردار سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی روز سه‌شنبه در نشست خبری رویكردهای جدید پدافند غیرعامل متناسب با ابلاغ حكم توسط مقام معظم رهبری عنوان كرد.
وی ادامه داد: این سازمان در زمان حاضر در سه حوزه جدی دفاع از زیرساخت‌های كشور، حفاظت از مردم در برابر هرگونه تهدید و حادثه و تامین مباحث پدافند غیرعامل در سازمان‌های اجرایی فعالیت می كند.
رییس سازمان پدافند غیرعامل كشور توضیح داد: تقریبا در همه كشورهای دنیا ساختاری شبیه ساختار این سازمان وجود دارد اما در جوامع بین‌المللی آن ها را تحت عنوان سازمان‌های غیرنظامی، مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و نظایر آن می‌شناسند.
سردار جلالی اضافه كرد: در برخی از كشورها دو یا سه وزارتخانه یا سازمان مختلف وجود دارد كه مجموعا وظیفه پدافند غیرعامل را انجام می‌دهند.
وی رویكردهای جدید سازمان پدافند غیرعامل متناسب با ابلاغ حكم توسط مقام معظم رهبری را در هشت حوزه پدافند سایبری، پدافند زیستی (بیولوژیك)، پدافند پرتویی، پدافند شیمیایی، پدافند كالبدی (فنی و مهندسی)، پدافند اقتصادی، پدافند مردم محور (دفاع غیرنظامی در شرایط تهدید) و دفاع آمادگی عمومی عنوان كرد.
رییس سازمان پدافند غیرعامل كشور رویكرد جدید این سازمان در حوزه پدافند سایبری را تعریف كرد و گفت: این پدافند مجموعه ای از اقدامات شامل رصد، پایش و تشخیص تهدید، استخراج آسیب پذیری، تجزیه و تحلیل میزان خطر، مدیریت صحنه نبرد سایبری و بازیابی اطلاعات را انجام می دهد.
به گفته وی مصون سازی، ارتقاء آمادگی پدافند سایبری، تولید قدرت پاسخگویی به تهدید، به روز سازی تهدیدات و اقدامات پدافند سایبری كه موجب حفاظت از سرمایه های ملی سایبری در برابر تهدیدات سایبری دشمن و كاهش آثار و عواقب ناشی از آن ها می شود از جمله این اقدامات است.
وی ماموریت های پدافند سایبری را رصد وپایش تهدیدات سایبری در زیست بوم سایبری كشور، شناخت آسیب پذیری های سایبری زیر ساخت های سایبری،طبقه بندی زیرساخت های كشور از نظر وابستگی به فضای سایبری وایمن سازی عنوان كرد.
این مقام مسوول در پدافند غیر عامل، استحكام بخشی ومصون سازی زیر ساخت های اساسی سایبری كشور،فرهنگ سازی، آموزش عمومی و تخصصی و تولید آمادگی پدافندی درفضای سایبركشور،ارزیابی مداوم آمادگی دستگاههای اجرائی كشور در برابر تهدیدات سایبری دشمن،سازماندهی صنعت بومی پدافند سایبری كشور وفرماندهی و واپایش و مدیریت بحران فضای سایبری كشور در شرایط وقوع تهدیدات را از دیگر ماموریت های پدافند سایبری معرفی كرد.
سردار جلالی در ادامه این نشست خبری به رویكرد جدید این سازمان در خصوص ماموریت های پدافند زیستی (بیولوژیك)، پرداخت.
جلالی گفت: رصد وپایش تهدیدات زیستی در فضای جامع زیستی كشور، شناخت آسیب پذیری های كشور در برابر تهدیدات زیستی، ایمن ومصون سازی جامعه در برابر تهدیدات زیستی دشمن،ازریابی مداوم آمادگی دستگاه های كشور در برابر تهدیدات زیستی دشمن و سازماندهی صنعت پدافند زیستی كشور با ویژگی بومی وخود اتكاء از ماموریت های قرارگاه پدافند زیستی است.
وی ادامه داد: فرهنگ سازی و آموزش عمومی و تخصصصی پدافند زیستی در سطح جامعه و مخاطبین خاص زیستی، مدیریت بحران های زیستی از طریق بسیج منابع ملی در این حوزه در برابر تهدیدات زیستی و فرماندهی ومدیریت و واپایش فضای زیستی كشور در برابر تهدیدات زیستی احتمالی
اقدامات عمده قرارگاه پدافند زیستی وشیمیایی از دیگر موارد ماموریتی قرارگاه پدافند زیستی به شمار می آید.
وی طراحی استراتژی پدافند زیستی را در 6 حوزه انسان، دام، نباتات، آب آشامیدنی، غذا وصنایع آن و حوزه محیط زیست عنوان كرد.
رییس سازمان پدافندغیرعامل كشور به رویكرد جدید این سازمان در خصوص پدافند پرتویی، اشاره كرد و گفت: ماموریت های پدافند پرتوی رصد وپایش تهدیدات پرتوی در كشور، سازماندهی ومدیریت بحران استان ها در برابر هر نوع حادثه هسته ای، صیانت و حفاظت از مردم در برابر حوادث هسته ای، ارتقاء آمادگی سایت های هسته ایی در برابر مدیریت و كنترل حوادث هسته ای و تقویت مركز عمل كلی بعنوان احتیاط راهبردی پدافند پرتوی كشور از ظرفیت های بخش دفاع و سایر بخش ها است.

سردار جلالی در خصوص رویكرد پدافند كالبدی (فنی مهندسی)، نیز گفت: نهادینه سازی اصول،الزامات وملاحظات فنی پدافند غیرعامل در ذات طرح های ساخت وساز كشور (طرح های توسعه)،نهادینه سازی اصول، الزامات، ملاحظات، نظام فنی و اجرایی مهندسی پدافند غیرعامل، مدیریت دانش مهندسی پدافند غیرعامل و تولید الگوهای بومی پدافند غیرعاملی جزء ماموریت های این پدافند فنی و مهندسی محسوب می شود.
رییس سازمان پدافند غیرعامل كشور، ادامه داد: مهندسی توسعه ملی و راهبری ظرفیت های مهندسی پدافندغیرعامل كشور، تاثیر گذاری هم افزاء بر نظام فنی و اجرایی كشور و استانداردهای ملی ایران و كمك به مستكم سازی و پایداری در نظام فنی و مهندسی و تلاش در ایجاد زیر ساخت‌هایی مصون، پایداری ،‌مستحكم و ایمن كشور در برابر تهدیدات متصوره از جمله موارد ماموریت های این پدافند فنی و مهندسی به شمار می آید.
وی در ادامه این نشست خبری به رویكرد جدید این سازمان در خصوص پدافند اقتصادی پرداخت و توضیحاتی نیز در این ارتباط ارایه داد.
رصد و پایش محیط بین المللی به منظوركشف تهدیدات اقتصادی كشور، مطالعه محیط داخلی در جهت شناخت آسیب پذیری عمده اقتصادی كشور،طبقه بندی زیرساخت های اقتصادی كشور از نظر اقتصادی،ایمن سازی، استحكام بخشی و مصون سازی زیر ساخت های اساسی اقتصادی كشور، طراحی راهبرد جامع و فراگیر پدافند اقتصادی در حوزه های اصلی اقتصادی، فرهنگ سازی وآموزش عمومی وتخصصی وتولید باورعمومی وتهیه الزامات فرهنگی راهبرد های پدافند اقتصادی درچارچوب راهبرد جامع پدافند اقتصادی كشور از ماموریت های این پدافند اقتصادی است.
ارزیابی مداوم از ذخایر مطمئن راهبردی عذایی در حوزه های اساسی و حیاتی كشور و صیانت و حفاظت و حمایت از حوزه معیشت و اداره وتامین نیاز های حیاتی مردم در برابر تهدیدات اقتصادی از دیگر ماموریت های این پدافند اقتصادی است كه سردار جلالی به آن پرداخت.
جلالی برای پدافند مردم محور (دفاع غیرنظامی در شرایط تهدید) نیز اظهارداشت: در پدافند مردم محور صیانت، حفاظت، مدیریت، تامین نیازهای مردم در برابر انواع تهدید (اقتصادی ،امنیتی، سایبری، زیستی،پرتوی و نظایر آن)،صیانت از مردم در برابر انواع تهدید،حفاظت از حوزه مردم در برابر جنگ اقتصادی، مدیریت و اداره مردم در شرایط بحران و تامین نیاز های اساسی مردم از ماموریت های این پدافند تعریف شده است.
وی اولویت بر فرهنگ سازی، آموزش و آگاه سازی مخاطب،حركت همسو و هماهنگ و هم افزایی دستگاهی، دستگاهی و استانی راهبرد محور، تربیت منابع انسانی با تفكر بسیجی ،تأكید بر رویكرد مدیریت جهادی (خستگی ناپذیری، سدشكنی ونظایرآن)، اولویت به نگاه پدافند تخصصی در حوزه های فناورانه، تهدید شناسی پیش دستانه و تهدید محوری، بازنگری در طبقه بندی ها(اهمیت و ماهیت)، تمركز بر زیرساخت های ویژه، حیاتی و حساس، تمركز زیرساخت های مهم و قابل حفاظت در استانها، درونی سازی مولفه های اصلی پدافندی كشور را از سیاست های پدافند غیرعامل كشور در دوره جدید برشمرد.
رییس سازمان پدافند غیرعامل كشور، مدیریت و بكارگیری بر منابع ملی، دستگاهی و استانی، تأكید بر فعال سازی پدافند در بخش خصوصی،بكارگیری ظرفیت های ملی و تخصصی و پرهیز از موازی كاری، تأكید بر اقدام در سطوح راهبردی با حوزه تأثیر ملی وتوسعه تفكر راهبردی بر پدافند غیرعامل در مدیران عالی و میانی را از سیاست های سازمان در دوره جدید معرفی كرد.
اقتصادی سازی اقدامات وطرح های پدافند غیرعامل ،توسعه پدافند كالبدی با تأكید بر مصون سازی( كوتاه و بلندمدت)، ارتقای آمادگی در برابر هر تهدید (مدیریت بحران)، دانش محوری و تعمیق علمی، آموزشی و پژوهشی، ارتقاء و اثر بخشی كیفی اقدامات پدافند غیرعامل، بازمهندسی نظام جامع پدافند غیرعامل و روان سازی فرآیندها، تاكید بر حوزه های مردمی اقتصاد شامل (الگوی مصرف، تامین معیشت مردم)، كاهش آسیب پذیری های پرتوی دستگاه های اجرایی در برابر حوادث هسته ای و فرماندهی، مدیریت و مقابله با پیامد های حوادث هسته ای در كشور و استان ها از دیگر سیاست های این سازمان طی دوره جدید به گفته سردار جلالی است.

**برنامه های هفته پدافند غیر عامل
رییس سازمان پدافند غیرعامل كشور در ادامه این نشست خبری گفت: این سازمان برای هفته پدافند غیرعامل برنامه های را پیش بینی كرده است كه افتتاح مركز تخصصی پدافند غیرعامل مانند مراكز درمانی شیمیایی و پرتویی از جمله این برنامه ها است.
وی، فعال سازی مركز فرماندهی و كنترل در حوزه پدافند غیرعامل با پنج لایه تخصصی و تولیدات تخصصی در حوزه‌های مختلف با همراه بخش خصوصی را از دیگر برنامه های هفته پدافند غیر عامل برشمرد.
وی افزود: سال 93 سال، طرحی را به مجلس ارایه كردیم كه این طرح در كمیسیون اجتماعی به تصویب رسید و براساس آن مقرر شد تعیین رییس سازمان پدافند غیرعامل كشور در اختیار مقام معظم رهبری و با فرمان ایشان انجام شود.
سردار جلالی در ادامه به تدوین اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل كشور پرداخت و توضیح داد: مفاهیم جدی در این اساسنامه وجود دارد كه براساس آن ماهیت این سازمان از جنس لشكری و كشوری تشخیص داده شده و طرازش مطابق با طراز وزارتخانه دیده شده است.
این مقام مسوول در سازمان پدافند غیر عامل كشور اضافه كرد: این سازمان در بسیاری حوزه‌ ها بصورت فرا دولتی تصمیم می ‌گیرد و الزاماتش شامل بخش های دولتی، خصوصی و حتی شهرداری‌ها نیز می شود؛ چرا كه نقش پدافندغیرعامل در بی اثر كردن تهدیدات در حوزه های مختلف كشور تعریف شده است.

**ماهیت و كیفیت تهدیدات دشمن متفاوت شده است
وی تصریح كرد: در زمان حاضر ماهیت، كیفیت و عرصه تهدیدات دشمنان برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران متفاوت شده است و ممكن است در آینده هم تهدیدات جدیدی متوجه كشور باشد.
سردار جلالی پایش و رصد دائمی تهدیدات را یكی از وظایف این سازمان عنوان كرد و گفت: لازم است ما رویكرد مقابله با هر تهدید را متناسب با آن تهدید انتخاب كنیم كه در حوزه تهدیدات سایبری، پدافند سایبری وظیفه دارد تا در حد ممكن تاثیرگذاری دشمن را در این عرصه كاهش دهد.
وی با اشاره به اینكه در مقطع آغاز برنامه ششم توسعه قرار داریم، گفت: تلاش می كنیم كه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت و مجلس شورای اسلامی به رویكردهای پدافند غیرعامل توجه شود؛ زیرا در بسیاری ابعاد به این موضوع توجه نشده است و این عدم توجه ممكن است ما را با مخاطراتی مواجه كند.
رییس سازمان پدافندغیرعامل كشور، توجه به شهرها را از دیگر وظایف این سازمان ذكر كرد و افزود: اكنون این سازمان در 31 شهر بزرگ كشور براساس اولویت ها به فعالیت در زمینه پدافند غیرعامل می پردازد.
وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم كل قوا در روز 31 فروردین سال جاری در جمع فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران، گفت: معظم له در آن دیدار تاكید كردند كه همه دستگاه ها در برابر تهدیدات آمادگی خود را افزایش دهند كه بر همین اساس ما با انجام رزمایش و تمرینات مختلف در پی افزایش آمادگی خود هستیم تا در شرایط تهدید غافلگیر نشویم.
سردار جلالی خاطرنشان كرد، سازمان پدافند غیرعامل كشورتلاش دارد مردم، مسوولین و دستگاه ها را با مفهوم پدافندغیرعامل آشنا كند كه در این مسیر اصحاب رسانه باید از مسوولان كشور و وزرا مطالبه لازم را در این خصوص داشته باشند.

**نیازمند تهدید شناسی جدید در حوزه برجام هستیم
وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینكه آیا سازمان پدافند غیرعامل كشور در پی توافق هسته ای مطالعه دقیقی روی تهدیدات جدید داشته است؛ گفت: تحولاتی در كشور در چارچوب برجام اتفاق خواهد افتاد و براساس مطالعات جدیدی كه داشته ایم دشمن در مواجهه با ما رویكردهای جدیدی را در پیش خواهد گرفت كه آمریكایی ها برجام را مقدمه ‌ای برای نفوذ در كشور و استحاله آن از درون می دانند كه به نظر می رسد ما نیازمند یك تهدید شناسی جدید در حوزه برجام باشیم.
رییس سازمان پدافند غیرعامل كشور ادامه داد: برجام اكنون در مجلس شورای اسلامی و سپس در شورای عالی امنیت ملی بررسی می شود؛ باید فرآیند این بررسی ها به پایان برسد و سپس ما براساس آن تصمیم‌گیری كنیم.
وی تصریح كرد: نخستین تهدید در حوزه برجام با توجه به پیش بینی های انجام شده توسعه حوزه جاسوسی و جمع آوری اطلاعات از زیرساخت های كشور است كه باید برای مقابله با آن تمهیداتی صورت بگیرد؛ همچنین جاسوسی صنعتی از دیگر زمینه های اجرای برجام خواهد بود كه طی قطعنامه ای كه صادر شده است دشمنان قصد دارند كنترل موضوع موشكی ما را نیز در اختیار بگیرند.
سردار جلالی به فعالیت های این سازمان در استحكام‌بخشی به تاسیسات هسته‌ای كشور اشاره كرد و گفت: سازمان پدافندغیرعامل كشور در این زمینه در مراكز هسته ای اصفهان، فردو و نطنز كارهای جدی و زیربنایی انجام داده است كه احتمال اثرگذاری گزینه نظامی بر این تاسیسات را به شدت كاهش می دهد.
این مقام مسوول در سازمان پدافندغیرعامل كشور تصریح كرد: باید نسبت به رویكردهای آمریكایی ها پس از برجام نگاهی دقیق و هوشمندانه تری داشته باشیم و رفتارهای آنان را دایما كنترل كنیم.
وی اضافه كرد، باید ستاد پایش برنامه‌های آمریكا پس از برجام را تشكیل دهیم و تمام مواضع و رفتارهای آمریكایی ها كه براساس برجام انجام می شود را ارزیابی كنیم.
سردار جلالی در پاسخ سئوال خبرنگاری مبنی بر تهاجم سایبری علیه تاسیسات هسته ای كشورمان نیز افزود: نخستین بار كشور ما در حوزه هسته‌ای مورد تهاجم سایبری قرار گرفت كه در واقع این نخستین جنگ رسمی آمریكا در این زمینه بود كه رییس جمهور آمریكا آن را با اعلام اسم رمز آغاز كرد.
وی یادآور شد: در پی حمله ویروس استاكس نت ابتدا ما غافلگیر شدیم، اما پس از این حمل،ه ضرورت‌ ها احساس شد و ما با همكاری وزارت اطلاعات و سازمان انرژی هسته ای برنامه های مناسبی را برای مقابله با تهاجمات سایبری تدارك دیدیم و توانستیم در این زمینه مصونیت ایجاد كنیم كه البته هنوز این مصونیت به طور كامل ایجاد نشده است و باید كار بیشتری در این رابطه صورت گیرد.
رییس سازمان پدافند غیرعامل كشور با اشاره به تولید اسكادای بومی در كشور نیز گفت: كار بسیار خوبی در حوزه طراحی، تولید و صنعتی سازی اسكادای بومی انجام شده است و ما در این زمینه با احصاء سه مجموعه دانش بنیان و كمك به این مجموعه ها در راستای تولید اسكادای بومی گام برمی‌داریم.
سردار جلالی از تولید آنتی ویروس بومی خبر داد و خاطرنشان كرد: در عرصه تولید ضد بد افزار تلاش هایی را انجام داده ایم و توانسته ایم یك مدل بومی از این آنتی ویروس را در داخل كشورتولید كنیم كه دستگاه های كشور در حال استفاده از آن هستند.
وی در ادامه این نشست به موضوع جنگ اقتصادی، پرداخت و افزود: طبق آخرین اطلاعات موجود اكنون در وزارت خزانه‌ داری آمریكا قرارگاه جنگ اقتصادی تشكیل شده است و براین اساس نخستین نكته ‌ای كه ما باید به آن توجه كنیم تدوین سندی جهت دفاع اقتصادی در برابر جنگ اقتصادی است.
رییس سازمان پدافند غیرعامل كشور گفت:برای فرماندهی پدافند اقتصادی باید رییس جمهور وارد عمل شود و تحركات دشمن را رصد و فرماندهی كند.

**مسوولانی كه خودكفایی كشاورزی را قبول ندارند در مسیر دشمن اند
سردار جلالی با اشاره به تلاش آمریكایی ها برای تاثیرگذاری تحریم ها بر حوزه غذا در كشورمان گفت: ما تحركات مشكوكی را در كشور می بینیم كه به نظر می رسد در راستای اهداف آمریكا انجام می شود و آن دسته از مسوولانی كه خودكفایی و استقلال كشورمان در عرصه كشاورزی را قبول ندارند در مسیر دشمن حركت می كنند.
وی در خصوص پدافند سایبری نیز گفت: منافع مشترك كشورها در حوزه سایبر در حال تغییر و تحول است؛ از این رو بسیاری از كشورها به فكر دفاع جمعی در برابر تهاجمات سایبری افتاده اند كه در این زمینه می توان به ایجاد قرارگاه مشترك آمریكا با 31 كشور دیگر در استونی اشاره كرد كه در این راستا ، ما نیز می توانیم با روسیه و چین در این عرصه تعامل داشته باشیم.
این مقام مسوول در سازمان پدافند غیرعامل كشور با اشاره به فاجعه منا كه در آن شماری از مسلمان ایران و جهان جان خود را از دست دادند، نیز گفت: در خصوص این فاجعه دو فرضیه وجود دارد؛ فرضیه اول این است كه این حادثه با نیت سوء و طراحی اولیه انجام شده و فرضیه دوم این است كه این فقط یك حادثه بوده كه در اثر بی تدبیری آل سعود در كنترل، هدایت و تصمیم گیری به وقوع پیوسته است.
وی تصریح كرد: به هر ترتیب در هر دو حوزه بغض و كینه سعودی ها نسبت به حجاج ایرانی وجود داشته به طوری كه در نظریه اول كه برخی كشورها هم به آن پرداخته اند شواهد و قرائنی وجود دارد كه این حادثه چندان حالت طبیعی نداشته است.
سردار جلالی تاكید كرد: نگاه مدیریتی آل سعود به مراسم حج باید عوض شود و مدیریت این مراسم بزرگ و معنوی باید به صورت مشاركتی انجام شود تا سعودی ها نتوانند نسبت به حجاج بیت الله الحرام در سرزمین امن الهی كینه ورزی كنند.
اجتمام ** 7029 ** 3053**1776