سازمان بورس و اوراق بهادار > صندوق تثبیت بازار سرمایه