گردشگری و توریسم درمانی راهی برای توسعه کردستان

استان کردستان به دلیل برخورداری از جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و معنوی منحصربفرد یکی از مقاصد گردشگران به شمار می رود و ثبت مریوان به عنوان شهر جهانی کلاش و ثبت جهانی هورامان از جمله ظرفیت های گردشگری این استان به شمار می‌رود.
روستاهای کردستان بوِیژه در منطقه هورامان نیز یکی دیگر از مزیت‌های گردشگری این استان محسوب می‌شوند که در چند سال گذشته تعدادی از آنها به ثبت ملی رسیده و جزو مقاصد گردشگری قرار گرفته‌اند.
از سوی دیگر استان کردستان به دلیل برخورداری از زیرساخت های درمانی مناسب و همسایگی با کردستان عراق، از ظرفیت بالایی برای جذب توریسم درمانی برخوردار است و میتواند از طریق درمان بیماران عراقی به ارز اوری برسد.
در این پرونده خبری چالش ها و مشکلات مربوط به گردشگری استان، تلاش برای جذب‌سرمایه گذار و همچنین ظرفیت های توریسم درمانی استان کردستان پیگیری می شود.

برچسب‌ها

اخبار پرونده