انعکاس ۴۰ سال ایثار ملت در نسل "لندی"

"علی لندی" نوجوان فداکار  و قهرمان ایذه‌ای ( استان خوزستان) که در آتش سوزی جان ۲ نفررا نجات داده بود، به دلیل سوختگی زیاد جان سپرد تا انعکاس ۴۰ سال ایثار ملت در نسل لندی باشد. خبرهای مرتبط با قهرمان فداکار را در این پرونده خبری بخوانید:

برچسب‌ها

اخبار پرونده