بهره برداری از طرح عظیم توسعه منابع آب و خاک در نواحی مرزی

 طرح آبیاری سامانه گرمسیری در غرب کشور با سرمایه‌گذاری یک هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان  از محل صندوق توسعه ملی  پس از گذشت ۸۱ سال از آغاز طرح مطالعاتی در ۲۳ هزار هکتار از اراضی استانهای کرمانشاه و ایلام عملیاتی شد و امروز پنجشنبه ۲۳ مرداد طرح عظیم توسعه منابع آب و خاک در نواحی مرزی توسط رییس جمهوری به صورت ویدئو کنفرانس مورد بهره برداری قرار گرفت.

برچسب‌ها

اخبار پرونده