رزمایش مشترک ایران، چین و روسیه

در این رزمایش، دریانوردان روسی، ایرانی و چینی سناریوهایی را برای جستجو و رهاسازی کشتی‌های اسیر شده توسط دزدان دریایی، برپایی مانور مشترک، کمک به کشتی‌ها در هنگام خطر و عملیات ضد تروریستی تمرین می‌کنند.

برچسب‌ها

اخبار پرونده