خوزستان به تنهایی توان تامین ۶۳ روز گندم کل کشور را دارد

دزفول – ایرنا – معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد دزفول با اشاره به ظرفیت‌های بی بدیل کشاورزی خوزستان گفت: این استان به تنهایی توان تامین ۶۳ روز گندم مورد نیاز کل کشور را دارد.

به گزارش ایرنا، فریدون عجم‌گرد روز چهارشنبه در نشست علمی تخصصی به نژادی و به زراعی گندم در سالن همایش‌های مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد، افزود: ظرفیت های کشاورزی خوزستان به ویژه شمال این استان در کشور بی نظیر است و باید از این ظرفیت در راستای افزایش اشتغال و تولید نهایت استفاده را کرد.

وی با اشاره به ظرفیت های علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول ادامه داد: این مرکز تحقیقاتی از میان ۵۵ مرکز ملی و موسسه تحقیقات استانی کشور جزو هشت مرکز درجه اول کشور است.

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول بیان کرد: مرکز تحقیقات صفی آباد دزفول با ۶۲ سال فعالیت دارای ظرفیت‌های علمی بسیار غنی است که می‌تواند در ارتقای بهره وری کشاورزی نقش بسیار چشمگیری ایفا کند.

وی با اشاره به قوی بودن کشور در تولید علم کشاورزی افزود: مشکل مهم، نفوذ کم این علم در زمین‌های کشاورزی است که افزایش تعامل با کشاورزان در راستای این خلا مورد تاکید مرکز تحقیقات صفی آباد طی سال های اخیر بوده است.

عجم گرد با بیان اینکه مرکز تحقیقات صفی آباد امروز با ۹ مرکز ملی ارتباطات علمی دارد، گفت: نسبت به مطالعه پیرامون ارقام گندم دیم به دلیل وجود منابع آبی مناسب کم توجهی شده است که به دلیل اهمیت موضوع، مطالعه پیرامون ارقام گندم دیم در سال‌های اخیر در مرکز تحقیقات صفی آباد آغاز شده است.

خوزستان به تنهایی توان تامین ۶۳ روز گندم کل کشور را دارد

۷۸۰ میلیون تن تولید سالیانه گندم در جهان است

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد دزفول نیز در این نشست علمی با بیان اینکه غلات به طور کلی به ۲ دسته غلات فصل گرم و غلات فصل سرد تقسیم می‌شوند، گفت: غلات فصل گرم مانند ذرت و برنج و غلات فصل سرد مانند جو و گندم است.

رضا کشاورزنیا افزود: بیشترین میزان پروتئین مردم دنیا از گندم تامین می‌شود که به دلیل اینکه نان، قوت غالب مردم است توجه به کشت گندم مورد توجه همه کشورهای جهان است.

وی با بیان اینکه ۷۸۰ میلیون تن تولید سالیانه جهانی گندم است، ادامه داد: سازگاری بالای گندم و سطح زیاد زیرکشت گندم در جهان نشان از اهمیت و تنوع این محصول است.

ایران هفدهمین تولیدکننده بزرگ گندم در جهان است

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد با بیان اینکه ۲۰ کشور تولید کنندگان عمده گندم جهان هستند، گفت: چین، هند، روسیه و آمریکا چهار کشور نخست در تولید گندم جهان هستند و ایران در این رتبه بندی ادر جایگاه ۱۷ قرار دارد.

وی افزود: ۲۰ کشور عمده تولیدکننده گندم در جهان به تنهایی ۸۰ درصد کل تولید این محصول راهبردی دنیا را تولید می‌کنند.

کشاورزنیا ادامه داد: ۴۴۰ هزار هکتار گندم آبی و ۲۰۰ هزار گندم دیم در خوزستان کشت می‌شود که ۱.۴ میلیون تن گندم آبی و ۱۰۰ هزار تن گندم دیم در خوزستان برداشت می‌شود.

خوزستان به تنهایی توان تامین ۶۳ روز گندم کل کشور را دارد

نقشه جانمایی ارقام گندم در استان تدوین شده است

کشاورزنیا اظهارکرد: شمال خوزستان به دلیل منابع آبی پایدار و باکیفیت دارای ظرفیت‌های کم نظیر کشاورزی است که با اصلاح کشت کشاورزی امکان افزایش بهره وری به سادگی در آن وجود دارد.

وی با بیان اینکه به نژادی، به زراعی و کود شیمیایی سه راس ارتقای بهره وری در زمین‌های کشاورزی است، افزود: تولید یک رقم بذر جدید بسیار دشوار و بیش از ۱۰ سال زمان مطالعاتی نیاز دارد.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد تکثیر ارقام مختلف بذر گندم را از جمله اقدامات مهم این مرکز دانست و گفت: ۱۱ رقم برای گندم نان، ۶ رقم برای گندم دوروم و هفت رقم گندم نان و دوروم دیم در مرکز تحقیقات صفی آباد تولید می‌شود.

وی ادامه داد: ارقام مختلف بذر گندم در قالب طرح مطالعاتی در ۴۰ نقطه خوزستان کشت شده است که براساس این مطالعه‌ها، نقشه جانمایی ارقام گندم در استان تدوین شده است و کشاورزان از طریق نصب برنامه کاربردی بر روی تلفن‌های همراه خود می‌توانند از بهترین رقم بذر متناسب با شهرستان خود و اطلاعات کاربردی دیگر مطلع شوند.

تناوب کشت رایج در منطقه شمال خوزستان می‌تواند موجب آسیب به زمین شود

کشاورز نیا با بیان اینکه تناوب مناسب کشت در بهبود شرایط خاک و کنترل علف‌های هرز موثر است، تصریح کرد: گندم، ماش، چغندرقند، ماش و گندم و همچنین گندم، ماش، کلزا، ماش و گندم تناوب کشت توصیه شده مرکز تحقیقات به کشاورزان دزفول است.

وی افزود: گندم، ذرت، گندم؛ گندم، برنج، گندم و همچنین سبزیجات برگی و غده ای، گندم تناوب کشت رایج در منطقه شمال خوزستان است که این الگوها می‌تواند موجب آسیب به زمین و بروز آفات خطرناک در مزارع شود.

میزان بارندگی در تمام طول کشت پاییزه قابل قبول است

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول با بیان اینکه مناسبت ترین تاریخ کشت در شمال خوزستان نیمه نخست آذر ماه است، گفت: کشت به موقع اهمیت زیادی در بهره وری و کاهش خسارت به محصول دارد.

وی افزود: میانگین عملکرد ۶ رقم گندم پرورش یافته مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد، بالغ بر ۵.۲ تن در هر هکتار بوده که این عملکرد تا هفت تن در هکتار هم قابل افزایش است.

کشاورزنیا با اشاره به آخرین الگوهای هواشناسی گفت: بر اساس پیش بینی هواشناسی میزان بارندگی در تمام طول کشت پاییزه قابل قبول است.

خوزستان به تنهایی توان تامین ۶۳ روز گندم کل کشور را دارد

آتش زدن بقایا و استفاده از گاوآهن باید در مزارع دزفول برچیده شود

دکتر سید رضا اشرفی زاده عضو دیگر هیات علمی مرکز تحقیقات صفی آباد نیز در این نشست با تاکید بر لزوم استفاده از روش‌های جدید آماده سازی زمین‌های کشاورزی از جمله روش بی خاک ورزی(کاشت مستقیم) گفت: آماده سازی زمین به روش سنتی از جمله آتش زدن بقایا و استفاده از گاوآهن باید در مزارع دزفول برچیده شود.

وی با بیان اینکه کشاورزی دزفول نیاز به تحول جدی دارد، افزود: دزفول با برخورداری از آب، خاک و هوای مناسب ظرفیت‌های کم نظیری در بخش کشاورزی دارد که این ظرفیت به خوبی استفاده نشده است.

این عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد بیان کرد: استفاده کشاورزان از روش‌های سنتی برای آماده سازی مزرعه علاوه بر آسیب به خاک، هزینه‌های زیادی به کشاورزان تحمیل می‌کند.

وی ادامه داد: گاوآهن برگردان دار برای آماده سازی زمین‌های کشاورز در مزارع به دلیل مضرات این نوع گاوآهن برای زمین باید حذف شود.

جلوگیری از آتش زدن بقایای کشاورزی نیاز به تجهیزات مدرن دارد

اشرفی زاده در ادامه با تاکید بر اینکه جلوگیری از آتش زدن بقایای کشاورزی نیاز به تجهیزات پیشرفته دارد، گفت: کشاورزان در سال‌های اخیر تمایل به اجتناب از آتش زدن بقایای کشاورزی پیدا کردند ولی به دلیل نداشتن ماشین آلات به روز در نهایت مجبور به آتش زدان بقایا می‌شوند.

وی هندوستان را کشور پیشرو کشت برج در جهان دانست و ادامه داد: کاشت مستقیم گندم در بقایای برنج در زمین‌های تر و خشک توسط دستگاه «هپی سیدر» در هند انجام می‌شود که ورود و بازطراحی این ماشین متناسب با زمین‌های کشاورزی خوزستان ضروری است.

به گزارش ایرنا، سالانه ۹۰ هزار هکتار زمین در دزفول کشت می‌شود که ۶۵ هزار هکتار آبی و ۲۵ هزار هکتار دیم است ضمن اینکه ۴۳ هزار هکتار به کشت گندم اختصاص دارد.

در دست نبودن ارقام بذر سازگار با شرایط اقلیمی، توزیع نشدن مناسب و به موقع کودهای ماکروی متناسب با خاک منطقه، تعیین نشدن قیمت تضمینی کشت گندم توسط دولت پیش از کشت، پرداخت با تاخیر فراوان پول گندم خریداری شده توسط دولت و تمکین نکردن بانک‌ها از قوانین حمایتی از کشاورزان از جمله مطالب مطرح شده توسط کشاورزان در این نشست بود.

حمایت نشدن کشاورزان توسط جهاد کشاورزی برای حرکت از کشت سنتی به مدرن، ارتباط ضعیف مراکز تحقیقاتی با کشاورزان و نداشتن برنامه مدون بلند مدت کشاورزی در شهرستان از دیگر مسایلی بود که کشاورزان در این نشست مطرح کردند.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha