رییس سازمان مدیریت: اقتصاد کرمان ۲ برابر کشور آب مصرف می کند

کرمان - ایرنا - رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کرمان گفت: این استان ۶.۹ درصد منابع آبی کشور را مصرف می کند، در حالی که کرمان ۳.۴ درصد از اقتصاد کشور را در اختیار دارد و این آمار نشان می دهد که اقتصاد کرمان بیش از ۲ برابر میانگین کشور آب بر است.

به گزارش ایرنا، جعفر رودری روز چهارشنبه در نشست خبری افزود: پاشنه اشیل تمام برنامه های توسعه ای ما بخش آب است اما در مجاری قوانین و مقررات موجود مشکل کم آبی در استان قابل حل نیست.

وی ادامه داد: لذا کشور با وضع قوانین جدید می تواند به این حوزه کمک کند که در این راستا باید به صورت همزمان بتوانیم کسری توسعه پایدار را ساماندهی کنیم و در مسیر آن قرار گیریم لذا مسئولان‌ استان کرمان تا حدی می‌توانند در این حوزه تاثیرگذاری داشته باشند.

وی اظهار داشت: نزدیک به ۲ میلیارد مترمکعب کسری آب در اقتصاد استان کرمان وجود دارد لذا چاره ای نداریم که به صورت عملیاتی طرح های غیرآب بر اجرایی شود و در این زمینه از اطلاعات موجود و تجارب کشورها باید بهره ببریم.

وی با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختار فعالیت های اقتصادی گفت: راهکار رفع این مشکل، محدود کردن بخش کشاورزی نیست لذا برای مدیریت بخش کشاورزی به عنوان یک قابلیت مهم استان، باید ضمن حفظ آن رشد و توسعه پایدار را در سایر بخش ها رقم بزنیم.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان عنوان کرد: با وجود آب کم باید صنعت و خدمات استان کرمان را توسعه دهیم و پاسخگوی جمعیت باشیم زیرا برای توسعه صنعت در افق ۱۴۰۴ در بدترین حالت بیش از ۳۰۰ میلیون مترمکعب نیاز آبی نداریم که با مدیریت منابع در بخش کشاورزی به سمت کشاورزی مدرن با کشت محصولات کم آب‌بر برویم.

وی یادآور شد: مصرف آب در صنعت پنج درصد کشاورزی است لذا در حوزه کشاورزی با استفاده از اقتصاد دانش بنیان و بهره ور، برنامه اصلاح کشت اجرایی شود که این امر می تواند نیازهای صنعت را پاسخگو باشد.

وی با بیان اینکه علت فرایند کم آبی در ترکیب بخش های مختلف است افزود: سهم بخش کشاورزی در تولید و اشتغال بیشتر اما در تولید صنعت، معدن و خدمات کمتر می باشد و طرح های اقتصاد مقاومتی در این زمینه با نگاه راهبردی برای توسعه برنامه ریزی شده است.

رودری تصریح کرد: نرخ تورم استان کرمان ۳۲.۵ درصد و متوسط کشور ۳۲.۲ درصد طی ۱۰ ماهه امسال بوده که این آمار در استان اندکی بالاتر از کشور را نمایش می دهد.

برنامه های توسعه ای استان کرمان

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: وظیفه سازمان مدیریت و برنامه ریزی، حوزه راهبری نظام توسعه استان دیده شده و مهم ترین نقش آن تهیه اسناد و برنامه های توسعه است که عمدتا نقش تصمیم سازی را به عهده دارد.

وی افزود: هر چه پایبندی نظام مدیریت کشور و استان به مباحث کارشناسی بیشتر باشد، سازمان می تواند نقش موثرتر و بیشتری داشته باشد. در مقاطعی دیده شده نگاه برنامه محور و کارشناسی نباشد و در اینجا کمتر مسیر هدایت گری و تصمیم سازی می تواند نقش خود را داشته باشد.

رودری با بیان اینکه هرچه نگاه تمرکززدایی در کشور بیشتر باشد، نقش سازمان مدیریت استانی بیشتر است، تصریح کرد: وجه غالب کار سازمان، کارشناسی است تا بتواند در حوزه های مختلف نظرات راهبردی خود را تنظیم و بر مسیر حرکت دستگاه های مختلف اعمال کند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: اسناد توسعه استان در بلندمدت (سند چشم انداز توسعه و سند آمایش) تدوین و تصویب شده و راهبردهای کلی توسعه در استان مشخص است و در اسناد میان مدت برنامه ششم توسعه و برنامه های کوتاه مدت نیز مشخص است.

وی در ادامه عنوان کرد: در استان کرمان با توجه به پیش بینی ها و شرایط کشور، برای سال جاری رشد اقتصادی چهار درصدی در نظر گرفته و برنامه های اقتصادی تعریف شد که نیاز به سرمایه گذاری حداقل ۲۵ هزار میلیارد تومانی برای تحقق این هدف وجود دارد.

رودری تصریح کرد: براساس برنامه های مصوب ۷۶۵ میلیون دلار نیز سرمایه گذاری ارزی تعریف شد و با توجه به رصد پروژه های مهم و تاثیرگذار در استان، ۶۷۴ پروژه اقتصاد مقاومتی تاکنون به تصویب رسیده و ۱۲ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در این حوزه در سال جاری پیش بینی شده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با اشاره به اینکه ۱۸۷ پروژه مربوط به معین های توسعه است، گفت: از ابتدای فعالیت، معین های توسعه تا اول امسال ۳۴۵ میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده بودند و امسال ۵۵۰ میلیارد تومان در ۱۸۷ پروژه در نظر گرفته شده که درصد تحقق آنها نیز قابل قبول است.

تولید کرمان در رتبه نهم کشور قرار گرفت

وی افزود: در پایان سال گذشته ۱۰۳ هزار میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی استان کرمان بوده و رتبه نهم کشور را داریم و در واقع استان سهم ۳.۰۴ درصدی از کل اقتصاد کشور را دارد.

رودری خاطرنشان کرد: تولید سرانه استان نسبت به متوسط کشور پایین تر است و عدد تولید سرانه استان کرمان ۱۶.۷ میلیون تومان و کشور ۱۸.۴ میلیون تومان است که کرمان ۹۱ درصد کشور را شامل می‌شود.

وی افزود: سهم بخش کشاورزی استان کرمان ۶.۶ درصد کشور، بخش معدن کشور ۳.۲، صنعت ۲.۸ و خدمات ۲.۴ درصد است و سهم خدمات جایگاه لازم را در اقتصاد کشور را ندارد لذا باید سیاست گذاری را در برنامه ششم توسعه داشته باشیم.

کرمان استان آخر کشور در درآمد خانوارهای شهری

وی گفت: استان کرمان باوجود تمامی ظرفیت های مناسبی که در اقتصاد خود دارد، درآمد خانوار روستایی استان کرمان ۲۰ میلیون تومان سالانه و رضایت بخش نیست و در حوزه روستایی جایگاه استان کرمان نسبت به درامد کشور ۶۷ درصد بوده که این عدد در حوزه هزینه متوسط خانوار روستایی ۶۰ درصد متوسط کشور است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان بیان داشت: هزینه خانوار روستایی استان کرمان۳۴ میلیون تومان و کشور ۵۴ میلیون تومان است و شکاف هزینه متوسط خانوار کرمانی ۵۵ درصد کشور است و جایگاه استان کرمان در حوزه درآمد خانوار روستایی روستایی ۳۰ و خانوار شهری در جایگاه ۳۱ کشور است.

وی اضافه کرد: ضریب جینی استان کرمان از سال ۹۴ که ۳۳ صدم بوده در سال ۹۸ به ۳۱ صدم بهبود یافته اما در قیاس با کشور وضعیت تولید درآمد ما مطلوب‌تر است.

کرمان رتبه ۲۳ کشور در نرخ مشارکت اقتصادی 

رودری افزود: زمستان ۹۸ به عنوان آخرین فصل سال قبل نرخ مشارکت اقتصادی ۴۰.۸ را در استان کرمان داشتیم و بهار ۹۹ تحت تاثیر پیک کرونا به ۳۱.۹ درصد و در این فصل بیش از ۳۹ هزار و ۶۰۰ نفر از بازار کار خارج شدند، در پاییز نرخ مشارکت نسبت به بهار وضعیت بهتر ۳۹.۶ هزار نفر رسیده و خارج شدگان از بازار کار ۲۶ هزار نفر هستند.

وی با بیان اینکه استان کرمان در نرخ مشارکت اقتصادی رتبه ۲۳ کشور هستیم که این آمار پایین است گفت: در این زمینه بین مردم شهرنشین و روستایی تفاوت فاحشی وجود ندارد اما بین زنان و مردان رتبه مشارکت بانوان استان ۲۵ کشور است.

وی عنوان کرد: رشد درصد فارغ التحصیلی دانشگاه ها و افزایش سواد عالی بانوان، نشان می دهد در آینده با نرخ مشارکت بانوان تهدید بیشتری در بازار کار داریم.

۲۱ هزار فرصت شغلی را در کرمان به واسطه کرونا از دست ‌دادیم

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: بیش از ۲۱ هزار فرصت شغلی به واسطه کرونا از دست‌دادیم ‌و در این ‌ارتباط خالص اشتغال ایجاد شده کل برنامه اشتغال سال ۹۹ متناسب با هدف گذاری، ۴۲ هزار و ۴۶۰ نفر بوده که برنامه در ۱۰ ماهه بیش از ۳۵ هزار نفر می‌شود.

وی ادامه داد: تاکنون ۳۲ هزار و ۹۷۵ شغل در استان ایجاد شده که بیش از ۲ هزار نفر نسبت به برنامه عقب هستیم و درصد تحقق آن تاکنون ۹۴ درصد بوده است.

وی با تاکید بر اینکه ۲۱ هزار و۱۰۳ فرصت شغلی به واسطه کرونا در استان کرمان از بین رفته است افزود: لذا باید ۱۲ هزار ۸۵۲ اشتغال خالص دیگر ایجاد شود که تعادل نسبی در بازار کار با کار بیشتر دستگاه ها در حوزه اشتغالزایی محقق می شود.

مازاد درآمد مالیاتی کرمان تحقق یافت

رودری گفت: درآمدهای عمومی استان کرمان طی امسال ۶ هزار و ۵۰ میلیارد تومان بوده که از این میزان بیش از پنج هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مربوط به حوزه مالیات و ۳۴۰ میلیارد تومان از غیر مالیات است و گزارش ۱۰ ماهه مالیاتی حدود پنج هزار و ۷۸۸ میلیارد تومان وصولی مالیات داشتیم که از مصوب سال هم بیشتر و مازاد داریم.

وی تاکید کرد: درآمد غیرمالیاتی استان کرمان ۵۵ درصد کل برنامه را محقق کردیم و در مجموع کل درآمد محقق شده پنج هزار و ۹۴۴ میلیارد تومان است و مازاد درآمد استان کرمان طی ۱۰ ماهه امسال بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان بیان داشت: براساس قانون درصدی از مازاد درآمد مالیاتی به استان ‌برمی‌گردد که در این زمینه میزان ۶۰ میلیارد تومان هزینه ای برگشته و تملک دارایی نیز اسفندماه به استان ابلاغ می شود که آن را صرف تکمیل پروژه نیمه تمام می‌کنیم.

نیاز به جذب ۸۳ هزار میلیارد تومان اعتبار برای بیش از سه هزار پروژه کرمان

وی با بیان اینکه در حوزه بودجه سه هزار و ۲۰ پروژه در حوزه استانی و ملی داریم گفت: یکسری از این پروژه‌ها به میزان ۲ هزار و ۸۴۳ به صورت استانی اجرا می شود و مابقی این طرح ها ملی است که برای تکمیل این طرح های در جریان و نیمه تمام بیش از ۸۳ هزار میلیارد تومان منابع نیاز داریم که کل بودجه ۹۹ نزدیک به این عدد است.

وی با اشاره به طرح انتقال آب از بهشت آباد با اعتبار یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آغاز شده تصریح کرد: تنها این طرح به ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

رودری افزود: پروژه های استانی در کرمان برای تکمیل به ۱۳ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که این طرح ها مصوب شده و اعتبارات آن تخصیص یافته اما بنا به درصد پول نقد و اسناد همه آن در جریان است.

وی با بیان اینکه در سال ۹۹ تنها ۲۴ پروژه جدید داشتیم که با توجه به ضرورت‌های استان کرمان تعریف شدند عنوان کرد: در این راستا قانون تا ۱۰ درصد اجازه تعریف طرح نوین ‌داده که عدد ما پایین تر از این میزان است لذا اگر به گذشته برگردیم این طرح‌ها در برنامه پنجم و پیش از آن تصویب شدند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان ادامه داد: در تلاشیم که کسری بودجه دستگاه های اجرایی جبران شود و در این زمینه یکهزار و ۸۶۲ میلیارد تومان اعتبار تملک ابلاغی داشتیم که ۴۲ و نیم درصد تخصیص داده شده و دیگر استان ها نیز در این خصوص وضعیت مشابهی دارند.

وی افزود: ۳۰ فصل بودجه ای دارم که ۱۵.۶ مورد مربوط به اداره امور عمومی و پس از آن بخش حمل و نقل، کشاورزی، آموزش و پرورش، توسعه خدمات شهری و روستایی بیشترین اعتبار را داریم و همچنین بودجه بر اساس ۱۰۰ شاخص توزیع می شود که پروژه های با پیشرفت فیزیکی بالاتر هستند.

واگذاری طرح های نیمه تمام و مشوق های دولت 

رودری گفت: دولت هر سال عددی کمک کننده برای توجیه پذیری و رغبت بخش خصوصی در واگذاری طرح های نیمه تمام می گذارد که به عنوان تبصره ۱۹ دنبال می شود که در این خصوص ۱۳۷ پروژه مصوب واگذاری داریم که ۱۴ مورد میراث فرهنگی، ۹۹ عدد ورزش و جوانان، ۱۷ مورد فنی و حرفه ای، ۶ عدد مربوط به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و یک مورد آب و فاضلاب است.

وی بیان داشت: یکی از ۱۴ طرح میراث فرهنگی خانه اوشیدری کرمان است که در ابتدا با تنظیم تصمیم به واگذاری، اقتصادی بودن آن را مشخص می کند و این طرح حدود هفت میلیارد تومان براورد هزینه برای واگذاری شده است.

وی ادامه داد: دولت ۶۹ میلیارد تومان برای کمک به بخش خصوصی در جریان واگذاری این طرح ها دیده که تا ۳۰ درصد طرح را کمک بلاعوض می‌کند و همچنین این پروژه ها مشوق های مالیاتی و مشوق دیگری ازجمله امکان دریافت تسهیلات یارانه‌دار دارند ام کاربری اصلی باید حفظ شود و پیمانکار می تواند بخشی از کارها را در قالب اقتصادی شدن طرح انجام دهد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: طرح خانه تاریخی اوشیدری کرمان بالغ بر ۴۰ غرفه دارد که برای صنایع دستی و سوغات می تواند ارائه شود و قابلیت دارد که بخش غیردولتی آن را دریافت و برای اتمام آن از دولت کمک بگیرد که این اقدامات می تواند موجب رونق شهری، اشتغالزایی ‌و حفظ پروژه شود.

وی افزود: علاوه بر آن ماده ۵۶ را داریم که تامین کننده مالی باید طرح را تقبل کند و دولت به تدریج از آن حمایت می کند که چند پروژه به این صورت در استان کرمان دنبال می شود تا عدالت منطقه ای را به لحاظ سطح محرومیت بین شهرستان ها داشته باشیم و این سیاست بر اساس یک مدل دنبال می شود.

فرایند جذب بودجه و اعتبارات استان کرمان

رودری اضافه کرد: ۳۴۵ میلیارد تومان از ۷۹۲ میلیارد تومان اعتبار استان نقد است که بین دستگاه ها توزیع شده و به لحاظ منافع ملی در خزانه استان وارد می شود و مابقی اعتبارات از تهران به صورت مستقیم به دستگاه ها ابلاغ می شود.

وی افزود: استان کرمان تاکنون ۶۸۳ میلیارد تومان استاد خزانه دارد که از ۲ تا سه ساله هستند و فرایند جذب این اسناد به عنوان یکی از دغدغه ها سال مالی استان، هرساله از طرف دیوان ‌محاسبات‌ تمدید می شد که امسال نشده است.

وی با بیان اینکه بیش از ۳۴ درصد اسناد جذب شده و مابقی نشده است بیان داشت: استقبال نکردن پیمانکاران غیر بومی و مهمترین دغدغه ما تغییرات قیمت است که یکی از مشکلات استان محسوب می شود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان افزود: همچنین در ارائه استاد مناقصه مشکلاتی ایجاد شده و سازمان بازرسی همکاری خوبی تاکنون داشته که موجب جذب به‌موقع آن شده و این فرایند پیگیری می شود.

وی با بیان اینکه نظارت یکی از سرفصل های مهم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان است گفت: با استقلال و احیای این سازمان در استان کرمان از سال ۹۴ بیش از سه هزار ۲۵۱ بازدید مستقیم داشتیم که در قالب بودجه و نظارت فنی انجام می‌شود.

۶۰ عنوان مهارتی متناسب با نیاز بازار کار کرمان آموزش می‌بینند

وی عنوان کرد: همچنین ۶۰ عنوان مهارتی را در بخش آموزش مکاتبه کردیم که متناسب با نیازسنجی مهارت ها از واحدهای صنعتی، بلافاصله افراد پس از گذراندن دوره‌ای وارد بازار کار شدند که این آمار در گذشته ۲۰ رشته بود.

رودری افزود: سهم روستایی ما بیش از متوسط کشوری است که بحث توسعه روستایی به صورت مطالعات منظومه ای مورد مطالعه واقع می شود که این طرح نیز در اولویت تامین اعتبار قرار می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: استان کرمان یکهزار و ۱۹۸ پیمانکار در رده های مختلف داریم که تراکم اصلی در حوزه پایه پنج است که ظرفیتی بیش از ۳۵ هزار و ۵۰۰ طرح دارند و بیش از ۱۰۰ مشاور تایید صلاحیت شده در استان داریم.

مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی کرمان هدفمند می‌شود

وی گفت: مساله مسئولیت اجتماعی تا حدودی توسط بنگاه های اقتصادی و صنایع و معادن استان کرمان انجام می شود اما باید هدفمند و کاراتر شود و همچنین تعادل منطقه ای را در توزیع منابع اجرا شود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان تصریح کرد: یکی از مباحث تعریف معین های اقتصادی با همین نیت بود و با این تفکر مسئولیت اجتماعی را جهت دهی کردیم که باوجود استفاده از منابع، عدالت منطقه ای و اولویت اقتصادی و اجتماعی را به نحو مناسبتری پاسخ دهیم.

وی ابراز داشت: اسفندماه امسال سفر معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه را به استان کرمان خواهیم داشت که مصوبات سفر قبل و تخصیص منابع سفر گذشته نیز در این سفر پیگیری می‌شود.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha