پیوند خانه و مدرسه در شرایط کرونایی

کرج - ایرنا - انجمن اولیا و مربیان مظهر مشارکت خانه و مدرسه است به گونه ای که اعضای آن با مشاوره و همفکری مسیری اصولی برای تعلیم و تربیت مناسب آینده سازان ترسیم می کنند که در شرایط جدید کرونایی شاهد پیوند ناگسستنی آن هستیم.

یکی از موثرترین روش ها برای جذب و جلب مشارکت والدین و مربیان مدارس، توسعه انجمن ‏های اولیا و مربیان در همه مدارس است که در واقع پیوند خانه و مدرسه را رقم می زند.

خانه و مدرسه ۲ نهاد مهم تربیتی به شمار می روند که همکاری بین آن ها درفرآیند آموزش و تربیت کودکان و نوجوانان بسیارتاثیرگذار است.

کودک درکانون مهم خانواده رشد جسمی – تربیتی می یابد و درمدرسه که کانون دوم فکری ، تعلیم اجتماعی یا شکوفایی اندیشه می باشد رشد پیدا می کند. مربیان و اولیای دانش آموزان مهمترین عامل درتربیت و رشد فکری، اجتماعی و اخلاقی کودکان هستند که انسجام بین آنها نتایج مطلوبی خواهد داشت.

هفته پیوند اولیا و مربیان یادآوراین واقعیت مهم است که همکاری خانه و مدرسه درامر تعلیم و تربیت آینده سازان ایران اسلامی به ویژه دروضعیت بحرانی همانند شیوع ویروس کرونا که منجر فرآیند تعلیم و تربیت به صورت غیر حضوری درجامعه شده، نقشی مهم دارد.

این هفته فرصت مناسبی است تا ضمن پاسداشت حریم خانواده و حرمت مدرسه به نقش و جایگاه انجمن اولیا و مربیان درنظام مقدس تعلیم و تربیت پرداخت تا رسالت آموزشی و پرورشی خود را با آگاهی، دانایی ، تدبیر و تدبر به سرمنزل مقصود رساند.

هفته پیوند اولیا و مربیان بهانه ای برای بررسی دوباره  و یادآوری اهداف انجمن اولیا و مربیان و تجلیل از خادمان این حوزه است. اهداف غایی انجمن اولیا و مربیان توسعه مشارکت اثربخش اولیا و مربیان و ایجاد هماهنگی و همسویی بین روش های تربیتی خانه و مدرسه می باشد.

 در شرایط جدیدکاری  آموزش و پرورش ضرورت توجه بیشتر به ظرفیت انجمن اولیا و مربیان مدارس برای توسعه مشارکت، ارتباط قوی ترو هدفمند با نهادهای برون سازمانی است.

هفته پیوند اولیا و مربیان سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ با شعار محوری "مدرسه کانون تربیتی محله " است که عناوین روز شمارآن از سوی وزارت آموزش وپرورش به استان ها ابلاغ شده است.

۲ کانون تعلیم و تربیت

روانشناس البرزی می گوید: خانه و مدرسه  ۲ کانون عمده ی تعلیم و تربیت هستند که از اتفاق و همراهی این ۲ کانون "  انجمن اولیا و مربیان " در سطح مدارس شکل می گیرد و همدلی وهمراهی اولیا و مربیان موجب پیشرفت تحصیلی و تربیتی دانش آموزان می شود.

دکتر یونس جاوید نسب با اشاره به اینکه همدلی وهمراهی اولیا و مربیان موجب پیشرفت تحصیلی وتربیتی دانش آموزان می شود، افزود: به برکت تعامل موثر، سازنده و فعال مربیان و اولیا در قالب انجمن های اولیا و مربیان مشارکت حداکثری والدین در عرصه مدارس محقق می گردد.

وی بیان داشت: از اول اسفند و تعطیلی مدارس به علت شیوع کرونا اولیا پا به پای فرزندان در فضای مجازی دستگاه تعلیم تربیت را همراهی کردند و امسال سال تحصیلی را درحالی آغاز کردیم که شیوع این ویروس همچنان بر جامعه حاکم است.

جاوید نسب ازهفته پیونداولیا و مربیان به عنوان مناسب ترین ظرفیت برای مشارکت های همه جانبه والدین درنظام تعلیم و تربیت یاد کرد و یادآور شد: لازم است به منظور استفاده  مدرسه از توانایی، مهارت و ظرفیت اولیا کارگروه های تخصصی براساس ساحت های شش گانه تربیت تنظیم شود تا اولیا دراین کارگروه ها عضو شده و حمایتگر مدارس باشند.

وی خاطرنشان کرد: تجربیات درآموزش و پرورش  نشان داده درهر مدرسه ای که تعامل بین خانه و مدرسه مطلوب  بوده  شاهد رشد ،بالندگی و موفقیت دانش‌آموزان درآن مدرسه بوده‌ایم وهرجا که این تعامل کمتر شده است شاهد رشدآسیب‌های اجتماعی و یک تربیت نابسامان  بوده ایم.

 این روانشناس ادامه داد: تعامل و ارتباط تنگاتنگ خانه و مدرسه سبب پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و ارتقای کیفیت آموزشی می شود.

وی گفت: ارتباط مداوم، مستمر و همکاری سازنده این دو نهاد همچنین باعث کمتر شدن دوگانگی آموزشی، تربیتی و تحقق اهداف و برنامه های آموزش و پرورش می شود.

وی با اشاره به اینکه خشت اول تربیت، در خانواده نهاده می شود، اظهارداشت: مشارکت والدین در تحصیل فرزندان و موفقیت های فردی و اجتماعی آنان بسیارموثر است.

جاوید نسب مشارکت اولیا دربرنامه های مدارس و فرایند تعلیم و تربیت دانش آموزان را ضروری دانست و عنوان کرد: والدین باید معلمان و مربیان را درپیشبرد دقیق و صحیح برنامه های آموزش و پرورش یاری و مساعدت کنند.

وی تاکید کرد: دولت به تنهایی قادربه تامین نیازهای مدارس و رفع کمبود فضای آموزشی نیست و انجمن اولیا و مربیان برای جذب و جلب کمک های مالی داوطلبانه مردم و خانواده ها و خیرین مدرسه ساز از ظرفیت خوبی به خصوص دراین وضعیت کرونایی برخوردار است.

مظهر همکاری

 روانشناس دیگر البرزی گفت: امروزه انجمن اولیاء و مربیان به عنوان مظهر همکاری خانه و مدرسه در امر تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان این مرز و بوم محسوب می شود که باید نقش این دو نهاد مهم تربیتی و تاثیرگذار در جامعه تبیین وشناسانده شود.

مصطفی سوری با اشاره به اینکه خانه و مدرسه در صدر عوامل تاثیرگذار بر روند رشد و تکامل رفتار فرزندان قرار دارد، اظهارداشت : در این میان مهمترین عامل درهماهنگی و همسویی نظری و عملی میان این دو نیز به واقع انجمن اولیاء ومربیان است.

وی خاطرنشان کرد: در بررسی این دیدگاه ها، اولیاء به عنوان صاحبان اصلی این سرمایه های با ارزش، دارای حق اظهار نظر، نظارت و در بعضی موارد حق دخالت در مسائل آموزش و پرورش هستند و تنها در این صورت است که فرآیند پیچیده و عمیق تعلیم و تربیت می تواند به شکل درست و شایسته به اجرا درآید و زمینه  رشد و تعالی را بوجود آورد.

وی با بیان اینکه تا هنگامی که اهمیت ارتباط میان خانواده و مدرسه برای اولیاء روشن نشود، نمی توان آنها را در مسائل آموزشی و پرورشی دانش آموز مشارکت داد، اضافه کرد: تشکیل انجمن اولیا و مربیان و به دنبال آن، تعامل آنان با یکدیگر، گامی مؤثر در راه هم سویی آنها با همدیگر درباره مسئله تربیت و شکوفا یی استعدادهای دانش آموزان است.

سوری تصریح کرد: تا پیش از این، مفهوم مشارکت های مردمی، پرداخت وجه مادی بود و والدین، معنای مشارکت را پرداخت وجوه نقدی می دانستند ولی امروزه مفهوم مشارکت، بسیار گسترده تر از گذشته و به معنای دست در دست هم گذاشتن برای انجام دادن کارها است.

وی گفت: بسیاری از پدران و مادران، نقش های اجتماعی و مهارت ها و تخصص هایی دارند که انجمن اولیاء و مربیان باید با ابتکار عمل، بخشی از نیازهای مدارس را با این توانایی ها پیوند داده و از توان کاری اولیا برای حل مشکلات مدرسه استفاده کنند.

سوری تاکید کرد: آموزش و پرورش به عنوان بزرگ ترین نهاد تعلیم و تربیت کشور که بیشترین ارتباط را با خانواده ها دارد، می کوشد از راه ارتباط همیشگی خانه با مدرسه و پیوند اولیا و مربیان و نیز افزایش دانش خانواده ها، به فرهنگ سازی بپردازد تا والدین مهربان و معلمان دلسوز با یاری یکدیگر، فرصت شکوفایی امیدهای فردای این مرز و بوم را فراهم کنند.

کیفیت بخشی فعالیت مدارس

مدیرآموزش و پرورش ناحیه چهار کرج ارتباط خانواده ها و مدارس را در جهت کیفیت بخشی فعالیت های آموزشی و پرورشی در شرایط همه گیری بیماری کرونا یک امر ضروری دانست و شبکه تعاملی شاد را برای هم افزایی به این منظور مناسبت ترین بسترعنوان کرد.

مراد مالمیر اظهارداشت: هفته پیوند اولیا و مربیان زمینه ساز ارتباط عمیق و تاثیرگذار خانه و مدرسه و نماد کارگروهی درمدرسه برای تحقق اهداف آموزشی وپرورشی است.

وی با بیان اینکه مدرسه ساختاری است که اهداف آموزشی در آن برآورده شده و زمینه رشد، بالندگی و شکوفایی استعدادها و خلاقیت های فردی و در نهایت شکوه و عظمت جامعه را فراهم می سازد، خاطرنشان کرد: باید ارتباط منطقی و عاطفی بین خانه و مدرسه برقرار کنیم تا به همان اندازه شاهد پیشرفت درکار ها، ارتقای کیفیت، برطرف شدن محدودیت ها و کاهش مشکلات موجود در حوزهای اجرایی باشیم.

وی بیان داشت: امروز مدرسه نقش و اهمیت فراوانی دارد و هیچ جایگزینی نمی توان یافت که بتواند خواسته های فردی و جمعی را به بهترین حالت و زیباترین شکل ممکن برآورده سازد.

مالمیریادآورشد: در شرایط کنونی، خانواده ها نسبت به آموزش و پرورش فرزندان خویش باید حساس تر شوند و پایش آموزشی و پرورشی دانش آموزان توسط ارتباط تنگاتنگ خانواده ها و مدارس به شکل جدی تری دنبال شود.

مدیرآموزش و پرورش ناحیه  چهار کرج ادامه داد: انتخابات انجمن اولیا و مربیان مدارس را در پیش رو داریم که این نهاد یا ظرفیت درون مدرسه ای در ارتقای کارکرد فعالیتهای کمی و کیفی مدرسه نقش بسزایی دارد.

همسویی خانه و مدرسه

مدیرکل آموزش و پرورش البرزهم گفت: هفته پیوند اولیا و مربیان بهانه ای برای بررسی مجدد و یادآوری اهداف انجمن اولیا و مربیان و تجلیل از خادمان این حوزه است.

دکتر سالار قاسمی اظهارداشت: اهداف غایی انجمن اولیا و مربیان توسعه مشارکت اثربخش اولیا و مربیان و ایجاد هماهنگی و همسویی بین روش های تربیتی خانه و مدرسه است.

وی خاطرنشان کرد: در زیست بوم جدید آموزش و پرورش ضرورت توجه بیشتر به ظرفیت انجمن اولیا و مربیان مدارس برای توسعه مشارکت، ارتباط قوی تر و هدفمند با نهادهای برون سازمانی است.

وی بیان داشت:در سال تحصیلی  ۱۴۰۰ -۱۳۹۹ و در بسته تحولی وزارت آموزش و پرورش طرح مدرسه کانون تربیتی محله به عنوان یکی از طرح های راهبردی وزارت متبوع با محوریت انجمن اولیا و مربیان مدارس ابلاغ و آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه این طرح که شعار محوری هفته پیوند اولیا و مربیان  سال جاری می باشد، اضافه کرد: این طرح با هدف کاهش فاصله ایجاد شده بین جامعه و مدرسه و تعامل اثربخش آن ها با هم، ارتباط بین یادگیری های مدرسه وزندگی اجتماعی، تبدیل مدرسه به کانون پیشرفت محله، افزایش مشارکت عوامل اثربخش بیرونی درامور آموزشی و پرورشی مدارس ارائه شده است.

قاسمی فراهم آوردن زمینه های لازم برای نقش آفرینی مدرسه به عنوان کانون کسب تجربیات تربیتی محله و نهادینه سازی تقویت همکاری با مراکز فرهنگی و علمی در مدارس را که فصل جدیدی از برنامه ریزی فرآیندهای آموزشی و پرورشیمدارس با راهبرد مدرسه محوری را به روی فرزندان و آینده سازان کشور خواهد گشود را از دیگر اهداف این طرح مهم ذکر کرد.

وی تصریح کرد: در شرایط شدت شیوع ویروس کرونا، معلمان، کادر مدارس و دانش آموزان با تلاش مجدانه و بهره گیری از فضای مجازی در تلاشند که تمامی محتواهای آموزشی و پرورشی در فرآیند یاددهی و یادگیری ارائه گردد.

مدیرکل آموزش و پرورش البرزادامه داد: پیوند و همکاری مدرسه و خانواده درسال تحصیلی جدید نباید به دلیل حاکم بودن وضعیت کرونایی قطع شود.

وی گفت: امسال شرایط کرونایی سبب شد تاه شعار مدرسه محوری در عرصه تعلیم و تربیت حاکم شود لذا مدیران مدارس و اعضای شورای مدرسه باید به گونه ای اقدام کنند که دانش آموزان به صورت حضوری و غیرحضوری زیرپوشش برنامه آموزشی و تربیتی قرارگیرند.

قاسمی افزود: تقویت ارتباط خانه و مدرسه به منظورایجاد تعامل لازم بین والدین و معلمان درراستای نظارت برفرآیند آموزش ، ایجاد همدلی و کاهش دغدغه ها درمدارس البرز ضروری است.

وی بیان داشت: تهدید ویروس کرونا در مدارس را باید با خودباوری و خلاقیت تبدیل به فرصت کنیم.

استان البرز ۵۰۰ هزاردانش آموز در ۲ هزار و ۷۸۳ کد مدرسه دارد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 15 =

سرخط اخبار استان‌ها