۲۳ شهریور ۱۳۹۶، ۱۴:۰۹
کد خبر: 82664746
T T
۰ نفر
دانشكده ادبيات دانشگاه محقق اردبيلي در 43 رشته دانشجو پذيرش مي كند

اردبيل - ايرنا - رئيس دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه محقق اردبيلي گفت: اين دانشكده در 43 رشته تحصيلي و در سه مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري دانشجو پذيرش مي كند.

دكتر حبيب ابراهيم پور روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: 15 رشته در مقطع كارشناسي ، 23 رشته در مقطع كارشناسي ارشد و پنج رشته در مقطع دكتري وجود دارد كه در هفت گروه آموزشي به تحصيل مي پردازند.
وي با بيان اينكه هم اكنون 2 هزار و 611 نفر دانشجو در سه مقطع مشغول تحصيل در دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه محقق اردبيلي هستند، ادامه داد: يك هزار و 795 نفر در مقطع كارشناسي، 675 نفر در مقطع كارشناسي ارشد و 141 نفر در مقطع دكتري در اين دانشكده مشغول تحصيل هستند.
رئيس دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه محقق اردبيلي اظهار كرد: 72 نفر عضو هيات علمي در دانشكده ادبيات و علوم انساني مشغول تدريس هستند.
به گفته ابراهيم پور، 18 نفر از اساتيد داراي مرتبه علمي دانشياري، 46 نفر از اساتيد داراي مرتبه علمي استادياري و 8 نفر از اساتيد داراي مرتبه علمي مربي هستند.
او اضافه كرد: 11 نفر از اساتيد در گروه باستان شناسي و تاريخ، 11 نفر در گروه الهيات و علوم سياسي، 6 نفر در گروه هنر، 11 نفر در گروه زبان هاي خارجي ، 6 نفر در گروه زبان و ادبيات فارسي، 11 نفر در گروه مديريت و اقتصاد و 16 نفر در گروه جغرافيا تدريس مي كنند.
ابراهيم پور گفت: رشته هاي باستان شناسي، جغرافيا و برنامه ريزي شهري، زبان و ادبيات فارسي و جغرافياي طبيعي در سه مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري و رشته هاي اديان و عرفان، مديريت، علوم سياسي، زبان و ادبيات عربي، تاريخ و آموزش زبان انگليسي در دو مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد و رشته هنر در مقطع كارشناسي در دانشكده ادبيات و علوم انساني تدريس مي شود.
وي با اشاره به امكانات دانشكده ادبيات و علوم انساني افزود: كتابخانه تخصصي علوم انساني، آزمايشگاه جغرافيا، اتاق حكمت و فلسفه و كتابخانه شيخ صفي الدين اردبيلي از جمله امكانات اين دانشكده هستند.
رئيس دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه محقق اردبيلي گفت: اين دانشكده آماده است تا به نهادهاي دولتي و غيردولتي در زمينه كتاب هاي تخصصي، كارگاه هاي آموزشي تخصصي، ارائه مشاوره هاي تخصصي در قالب رشته هاي موجود، مشاركت در كارگاه ها و كميته هاي تخصصي سازمان هاخدمات ارائه دهد.
دانشگاه محقق اردبيلي در سال 1357 با نام آموزشكده كشاورزي و با پذيرش 38 دانشجو در رشته كشاورزي عمومي فعاليت آموزشي خود را آغاز كرد و در حال حاضر در 201 رشته تحصيلي در مقاطع كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري حدود 11 هزار دانشجو دارد كه در 11 دانشكده مشغول تحصيل هستند.
خبرنگار: گيتي طالبي ** انتشار دهنده: عارف شيرزاد
6018/ 1257