۲ مرداد ۱۳۹۶، ۲۰:۲۷
کد خبر: 82608816
T T
۰ نفر
معاون تعاون: 10 شركت تعاوني برتر خراسان جنوبي انتخاب شدند

بيرجند - ايرنا - معاون تعاون، اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان جنوبي گفت: از 6 تا 31 خرداد ماه سال جاري 266 شركت تعاوني و اتحاديه در 22 گرايش در سامانه دوازدهمين جشنواره تعاوني هاي برتر ثبت نام كردند كه از اين تعداد 10 شركت تعاوني برتر انتخاب شدند.

حسن سروري روز دوشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: 10شركت تعاوني در گرايش هاي خدماتي، صنعتي، كشارزي، مسكن، دهياري، تامين نياز توليدكنندگان، فرش دستباف، معدني، تعاون روستايي و صنايع دستي به عنوان تعاوني برتر انتخاب شدند.
وي گفت: از 226 شركت تعاوني ثبت نام شده در سامانه دوازدهمين جشنواره تعاوني هاي برتر 177 تعاوني نسبت به بارگذاري مستندات فرم هاي عمومي و تخصصي اقدام كردند و توسط كميته داوري ارزيابي شدند.
وي بيان كرد: نتايج نهايي معرفي تعاوني هاي برتر در مرحله استاني شهريور ماه 96 همزمان با هفته تعاون اعلام خواهد شد.
به گزارش ايرنا سروري يادآور شد: معرفي تعاوني هاي توانمند به عنوان الگو، در توسعه و ترويج فرهنگ تعاون، ايجاد انگيزه براي فعاليت و رقابت سالم ميان تعاوني ها بسيار موثر است و سبب شور، نشاط و ترغيب فعالان حوزه هاي مختلف تعاون مي شود.
وي هدف از برگزاري جشنواره تعاوني هاي برتر را معرفي الگوهاي موفق توسعه و ترويج فرهنگ براي مشاركت مردم در اقتصاد دانست.
معاون تعاون اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان اظهار كرد: بخش تعاون يكي از مهمترين اركان اقتصادي است كه با تصميم، اجرا و نظارت خود مردم اجرايي مي شود.
در 992 تعاوني فعال خراسان جنوبي 748 هزار و 416 نفر عضويت دارند كه از اين تعداد 100هزار و 919 نفر زن و بقيه مرد هسستند.
با ايجاد اين تعداد تعاوني فعال زمينه اشتغال 11هزار و 917نفر در بخش تعاون فراهم شد.
مجموع سرمايه گذاري در تعاوني هاي استان كه با 14گرايش فعاليت دارند، 285ميليارد و 623 ميليون ريال است.
بيشترين تعداد تعاوني هاي استان به ترتيب با 321 شركت مربوط به خدمات، 190مورد تعاوني هاي صنعتي، و 176 مورد مربوط به تعاوني هاي بخش كشاورزي است .
تعاوني سهام عدالت و تامين نياز صنوف خدماتي هر يك با هشت مورد كمترين تعداد شركت هاي تعاوني استان را تشكيل مي دهند.
سايت ايرنا خراسان جنوبي www.irna.ir/skhorasan
كانال اطلاع رساني : http://telegram.me/irnabirjand
7557*2047* خبرنگار- رقيه محمدي* انتشار دهنده- عباسقلي اشكورجيري*