145 كلاس درس جديد توسط خيران چهارمحال وبختياري در دست ساخت است

شهركرد- ايرنا- رييس مجمع خيران مدرسه ساز چهارمحال و بختياري گفت: خيران استان 145 باب كلاس درس در مناطق مختلف استان با اولويت مناطق محروم را در دست ساخت دارند.

عبدالله اسلامي روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: اين تعداد كلاس در قالب 30 پروژه با زيربناي 26 هزار و 350 مترمربع در دست ساخت است.
وي تعداد خيران شناسايي شده در استان در دو اجلاسيه و 17جشنواره خيران مدرسه ساز را بيش از 200 نفر اعلام كرد و گفت: خيراني نيز دراستان با كمك هاي از جمله تامين دستگاه تكثير، ‌كامپيوتر،‌ تجهيزات،‌ موكت و فرش به مدارس استان كمك مي كنند.
اسلامي گفت: از سال 61 تاكنون 245 باب مدرسه با ظرفيت يكهزار و 340 كلاس درس و زيربناي 163 هزار و 500 مترمربع توسط خيران استان ساخته شده است.
وي با بيان اينكه سالانه هشت تا 10 مدرسه از محل كمك هاي خيران ساخته مي شود، افزود: احداث‌، نوسازي و تجهيز مدارس استان نياز به كمك بيشتر خيران دارند.
به گزارش ايرنا‌، هم اكنون دوهزار و 600 مدرسه در استان چهارمحال وبختياري در قالب دو هزار فضاي آموزشي فعال است.
7360/ 6014/