وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح > افشین خواجه فرد