تبیین جامعه‌شناسانه ناآرامی‌های شهریور ۱۴۰۱

با اعلام خبر فوت مهسا امینی، ناآرامی‌ها در نقاط مختلف کشور شکل گرفته و در بسیاری موارد به درگیری کشیده شده است. اما منشا این اعتراضات، عوامل گسترش ناگهانی آن و راهکارهای درست رویارویی با آن، موضوعاتی مهم و پیچیده است که بررسی آنها، نیازمند دریافت نظر نخبگان است.

نخبگان، اندیشمندان و جامعه شناسان در مصاحبه‌هایی با دفتر پژوهش ایرنا به بیان تحلیل‌ها و راهکارهای خود پرداخته اند که از منظرتان می‌گذرد:

برچسب‌ها

اخبار پرونده