معمای معدوم‌کردن جوجه‌های یک روزه

انتشار تصاوی زنده به گور کردن جوجه‌های یک روزه در فضای مجازی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت. فعالان صنعت مرغداری این کار را معمول و عادی می‌دانستند ولی فعالان مجیط زیست معتقد بودند خلاف موازین انسانی است. مجموعه خبرها و ارزیابی‌ها در این زمینه را در پرونده حاضر می‌خوانید.

برچسب‌ها

اخبار پرونده