ایرنا- کرمانشاه- دستگاه قضایی استان کرمانشاه از ابتدای امسال اجرای قانون «مجازات جایگزین حبس» در قالب قرارهای تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات را آغاز کرده که در آن مجرمان جرم‌های سبک و خفیف بجای زندان به جریمه‌های مالی خیرخواهانه محکوم می شوند. یک نمونه از آن محکوم شدن تعدادی از مجرمان به توزیع 100 بسته حمایتی در بین دانش آموزان دبستان امامت در محله محروم دره دراز شهر کرمانشاه بود که روز چهارشنبه انجام شد.(عکاس:عباد الله آذرگون)

۱۹ شهریور ۱۳۹۹، ۱۳:۲۱

برچسب‌ها