قزوین - ایرنا - حمیدرضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی کشور در سفر یک روزه به قزوین ضمن دیدار با استاندار، در آئین آغاز احداث مجتمع تحقیقاتی و پژوهشی جهاد دانشگاهی این استان شرکت کرد. عکاس: سید محی الدین خضری