استان تهران - چهارمين 'همايش شوراي فرهنگ عمومي استان تهران' با حضور 'مرتضي تمدن' استاندار تهران و مسئولان ادارات استان تهران در مجتمع فرهنگي آموزشي آدينه تهران برگزار شد.

۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۴۹