۴ آذر ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9994499
T T
۰ نفر
تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد واحد برتر کشوری شناخته شد # مشهد ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 04/09/83 مدیر واحد تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: برای دومین سال پیاپی این دانشگاه برترین کشور در زمینه ورزش و تربیت بدنی شناخته شد. دکتر مهدی طالب پور روز چهارشنبه به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دو سال پیش طرح نظام کنترل و بهبود کیفیت عملکرد را به اجرا گذاشته است. وی افزود: در این چارچوب عملکرد تربیت بدنی دانشگاهها بر اساس برنامه ـ ریزی مالی و اداری، ساماندهی فضاهای ورزشی، برنامه های آموزشی و مهارتی، انجمنهای تخصصی و دانشجویی و نحوه برگزاری مسابقات ورزشی سنجیده می شود. او گفت: بر این اساس دانشگاههای موفق در سه سطح طبقه بندی می شوند و در هر سطح سه دانشگاه معرفی می شوند، که دانشگاه فردوسی مشهد در سطح اول به عنوان دانشگاه برتر دست یافته است. وی توضیح بیشتری در خصوص وضعیت سایر دانشگاهها در این رتبه بندی ارایه نکرد. 2719/660 تمام
۰ نفر