۱۱ مرداد ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9984238
T T
۰ نفر
"نظرعلی ":انجمن ورزش های جانبازان و معلولین بانوان با فدراسیون مربوطه ادغام نمی شود # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 11/05/83 رییس انجمن ورزش های جانبازان و معلولان بانوان از ادغام نشدن این انجمن با فدراسیون مربوطه خبر داد. " پروانه نظرعلی " روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران گفت من بــــه همراه " محمود خسروی وفا " رییس فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان بـــه طرح ادغام انجمن ورزش های جانبازان و معلولین بانوان با این فدراسیــــون اعتقاد نداریم ، لذا این طرح فعلا اجرا نمی شود. وی افزود این طرح قرار است تا پایـان سال جاری تنها در 15 رشته ورزشی اجرا شود که انجمن ورزش های جانبازان و معلولان جز آن نخواهدبود. وی گفت: طرح ادغام جز سند راهبردی طرح جامع ورزش است و دیر و یا زود باید به مرحله اجرا گذاشته شود ولی فعلا شرایط اجرای آن در ورزش هـــــــای جانبازان و معلولین مهیا نیست. نظرعلی اظهارداشت :رییس فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان نیــــز نسبت به این امر نظر مثبت ندارد و همکاری شان با انجمن کم است. وی اظهارداشت: سازمان امور جانبازان کشور همکاری بسیار خوبی با بخش جانبازان انجمن دارد و ما امیدواریم با گسترش این همکاری، فعالیت های بیشتری برای زنان جانبازان مان داشته باشیم و بتوانیم برای این سازمان "بال" باشیم ، و "بار" نباشیم. نظرعلی گفت: هنوز بحث رفتن من ار انجمن مطرح نشده است و تا زمانی که در این سمت باشیم، نه تنها برای معلولین بلکه برای جانبازان برنامه های ویژه ای خواهیم داشت وعلاوه بر تقویت بعد قهرمانی ورزش معلولین برای بدست آوردن مدالهای رنگارنک در عرصه های مختلف ورزشی دنیا به ویژه بازی های پارالمپیک، برای کشاندن ورزشکاران بیشتر به میادین ورزشی داخلی، ورزش همگانی را گسترش خواهیم کرد. وی درخصوص برکناری اش از سمت مدیرکلی ورزش بانوان کشور گفت: در مدت شش ماهی که در این مسند بودم، همچون سایر سنگرهایی که قبلا داشتم، صادقانه کار کردم و وقتی که از آنجا رفتم، در پاسخگویی به مطبوعات، تنها سکوت کردم و هرموقع وقتش برسد، این سکوت را خواهم شکست. نظرعلی گفت: همواره از خداوند خواسته ام که برای جامع ورزش کشور مثمر ثمر باشم و حیثیت ورزش را خدشه دار نکنم. وی تاکید کرد همواره در صحنه ورزش بوده ام، هستم و خواهم بود و اگر از اینجا بروم، درهرجای دیگر که بتوانم دین خود را به ورزش کشور ادا خواهم کرد. ورزشی. 1588/1521
۰ نفر