۶ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۰:۰۱
کد خبر: 9920095
T T
۰ نفر
مشاوروزیرکشور:طرحموضوعحضورزنان درورزشگاه هاانعکاس خوبی درافکارعمومی داشت # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 06/02/85 داخلی.اجتماعی.زنان.ورزشگاه. مشاور وزیر کشور در امور خانواده و جوان گفت : طرح موضوع حضــور زنان در ورزشگاه ها در شرایط کنونی ، انعکاس مطلوبی در میان افکار عمومی داشت و بسیار بجا و به موقع طرح شد. "مهناز قندفروش" روز چهارشنبه درگفت وگو با خبرنگار ایرنا، جهت گیری رییس جمهوری در خصوص حضور زنان در ورزشگاهها را عاملی برای خرسندی جامعه زنان ایران دانست. وی اظهارداشت: با حضور زنان در ورزشگاه های کشور این امکان برای آنان فراهم می شود تا قادر باشند این عرصه ناشناخته را که بخشی از حقوق اجتماعی آنان است ، تجربه کنند. وی خاطرنشان کرد: زنان ایرانی ثابت کرده اند در خصوص کسب موفقیتهای ورزشی موفق و پیشرو هستند و شاید لازم بود که با ایجاد بستر لازم این حق و اختیار، در گذشته به زنان فرهیخته جامعه ایرانی داده می شد. وی همچنین به عنوان مشاور استاندار تهران گفت: گر چه این مبحث مدت زمان مدیدی در جامعه زنان مطرح شده بود اما در شرایط کنونی طرح مجدد این موضوع، با تاکید بر همراهی خانواده، به این پیشنهاد جهت گیری مطلوبی داده است. وی با اشاره به این که خانواده های ایرانی از ظرفیت و سطح فرهنگی مطلوبی برخوردارند ادامه داد: زنان عموما تمایل دارند در کنار حفظ استقلال شخصی و حضور در فعالیتهای اجتماعی ، اوقات خود را در کنار سایر اعضاء خانواده بگذرانند و تاکید رییس جمهوری بر حضور زنان با همراهی خانواده در ورزشگاه ، موید این مسئله است. قندفروش برای تشریح این مساله به ذکر مثال پرداخت و به تمایل زنان با همراهی سایر اعضاء خانواده در راهپیمایی های سیاسی و در مقاطع گوناگون زمانی در کشور اشاره کرد. وی با اشاره به واکنشهای منفی مخالفان حضور زنان در ورزشگاه ها اذعان داشت: ورزشگاه یک مکان دولتی است و دولت قادر است با تصویب قوانین لازم در این خصوص همچون سایر مکانهای عمومی بر شکل و ماهیت حضور زنان در این مکان نیز نظارت و بازرسی مناسب داشته باشد. قندفروش با طرح این پرسش که " چه تفاوتی میان ورزشگاه و سینما ، پارک و یا سایر مکانهای عمومی وجود دارد ؟ " تصریح کرد: باید از همان بدو ورود به این مبحث ، تعریف درستی از نوع و شکل حضور زنان ارائه شود و زیر بنای اجرای این طرح بدرستی تدوین شود. وی تاکید کرد: در این خصوص نباید نگران باشیم زیرا اصولا هر پدیده نوظهوری در گستره مسائل فرهنگی ، با طرح اولیه در جامعه با واکنشهای گوناگون و بعضا منفی مواجه خواهد شد. این فعال حوزه زنان در پاسخ به کسانی که فضای ورزشگاه را مناسب حضور زنان نمی دانند گفت: آیا شنیدن فحش و یا الفاظ رکیک برای پسران جوان و نوجوان ما ایرادی ندارد؟ وی یادآور شد: پسران جوان ما نیز بخشی از ساختار خانواده هستند و شنیدن الفاظ نامناسب برای آنان نیز تاثیرات نامطلوب تربیتی به همراه دارد لذا بایستی به جای حذف صورت مساله، اصل این معضل را به نحوی حل کنیم. مشاور وزیر کشور، حضور خانواده ها را عاملی برای تلطیف فضای ورزشگاه ها دانست. مشاور استاندار تهران در ادامه گفت: می توان با تدبیر درست، برای طراحی جایگاه حضور زنان در ورزشگاه ها ، معابر عمومی و مسیرهای رفت و برگشت آنان و تفاوت جایگاه زنان مجرد و زنانی که با خانواده همراه هستند یک الگوی مناسب برای سایر کشورهای اسلامی نیز ایجاد کنیم. وی همچنین با اشاره به این که به ورزش علاقه بسیاری دارد گفت: اگر فضا و شرایط مناسب برای حضور وزین زنان در ورزشگاه ها فراهم شود بی شک من و خانواده ام جزو اولین کسانی خواهیم بود که در این مکان حضور خواهیم یافت. وی با تاکید بر مقوله فرهنک سازی و بسترسازی مناسب در جامعه دراین خصوص افزود: نتایج نظرسنجی های گوناگون نشان داده است که پایگاه اخلاق در جامعه ما برغم تبلیغات نامناسب بیرونی ، بسیار محکم و استوار است و میل زنان برای حضور در جایگاههای ورزشی قطعا نمی تواند به علت سبک سری دختران جوان باشد. اجتمام 1777 1521
۰ نفر

سرخط اخبار ورزش