۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 9917183
T T
۰ نفر

سرپرست فنی فدراسیون جانبازان و معلولین منصوب شد

۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 9917183
سرپرست فنی فدراسیون جانبازان و معلولین منصوب شد ..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی ورزش . ورزشهای معلولان وجانبازان =ورزشهای جانبازان ، نابینایان رییس فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین در حکمی سرپرست فنی این فدراسیون را منصوب کرد.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین، "محمود خسروی وفا" در حکمی سید احمد باقری را به سمت مدیر فنی این فدراسیون انتخاب کرد.
در این حکم خسروی با اشاره به استقلال انجمنها و به منظور هر چه بهتر هماهنگی با ستاد پارالمپیک 2008 پکن و با در نظر گرفتن تعهد و آگاهی باقری به امر ورزش جانبازان و معلولین وی را سمت سرپرست فنی این فدراسیون منصوب کرد.
شماره 030 ساعت 12:58 تمام
۰ نفر