۵ بهمن ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 9914147
T T
۰ نفر
کشتی گیران مازندرانی به جام بین المللی ازبکستان دعوت شدند ..........................................................
تهران،خبرگزاری جمهوری اسلامی 05/11/86 داخلی.ورزشی.کشتی.
فدراسیون کشتی ازبکستان دو تیم آزاد و فرنگی نوجوانان مازندران را برای شرکت در جام بین المللی این کشور دعوت کرد.
به گزارش ایرنا، این دعوت در پی کسب عنوان سومی تیم کشتی آزاد نوجوانان استان مازندران دررقابتهای جام مشفق آذربایجان صورت گرفت.
رقابتهای جام بین المللی ازبکستان اواسط اسفندماه امسال در این کشور برگزار می شود.
ورزشی **9140** **1539 1515 شماره 044 ساعت 16:53 تمام
۰ نفر