۳ مرداد ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 9900567
T T
۰ نفر

نتایج رقابتهای شطرنج انتخابی تیم ملی ایران

۳ مرداد ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 9900567
نتایج رقابتهای شطرنج انتخابی تیم ملی ایران ............................................
تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 03/05/86 داخلی.ورزشی.شطرنج.
دور دوم مسابقات شطرنج انتخابی تیم ملی ایران به منظور شرکت در بازی های آسیایی داخل سالن ماکائو با حضور هفت شطرنج باز در محل فدراسیون شطرنج برگزار شد.
به گزارش ایرنا، در رقابت های این دور الشن مرادی با مرتضی دربان مساوی کرد،امیرباقری، سیدجواد علوی مقدم را برد، اصغر گلی زاده ، همایون توفیقی را مغلوب کرد.مرتضی محجوب هم دراین دور استراحت داشت.
این مسابقات به صورت دوره ای با حضور سید جواد علوی مقدم، امیر باقری، الشن مرادی، اصغر گلی زاده، مرتضی محجوب و همایون توفیقی برگزار می شود.
این مسابقات دربخش بانوان با حضور 4 شطرنجبازاز روز 4مردادماه برگزار خواهد شد. استاد بزرک احسان قائم مقامی واستاد بزرک بانوان شادی پریدر به عنوان قهرمانان کشور مستقیما به بازی های ماکائو اعزام خواهند شد.
همچنین احسان قائم مقامی در دور چهارم مسابقات شطرنج بین المللی آلمان با نماینده کشور گرجستان مساوی کرد و 5/3امتیازی شد.
این رقابتها با حضور300 شطرنجباز در9 دور به روش سوئیسی در شهر درسدن آلمان در حال برگزاری است.
دراین مسابقات 12 استاد بزرک و 16 استاد بین المللی شرکت دارند.
ورزشی. 1588/ 1590 شماره 018 ساعت 11:21 تمام
۰ نفر

سرخط اخبار ورزش