۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۰:۰۱
کد خبر: 9865841
T T
۰ نفر

سومین قهرمانی مهرام تهران درلیک برتر بسکتبال

۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۰:۰۱
کد خبر: 9865841
سومین قهرمانی مهرام تهران درلیک برتر بسکتبال # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/12/16 ورزش.داخلی.بسکتبال.قهرمانی مهرام تهران
۰ نفر