۲۶ آبان ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9780751
T T
۰ نفر
درخت 600 ساله "انجیر معابد" شهرستان نیکشهر در حال نابودی است # نیکشهر، خبرگزاری جمهوری اسلامی 26/08/83 داخلی.فرهنگی.تاریخی.درخت. درخت 600 ساله "انجیر معابد" کهنسال ترین درخت شهرسـتان نیکشهر به علت عدم نگهداری وانجام امورمربوط به داشت (ازقبیل آبیاری وحصارکشی ) ومصونیت ناشی از جراحات وارده توسط افراد، در آستانه نابودی قرار دارد. این درخت که با گویش محلی به آن "کرت (به فتح کاف و را)" گفته می شود در محله تمپی شهر نیکشهر واقع شده است. نبود نمایندگی سازمان میراث فرهنگی درشهرستان نیکشهر باوجودآثارتاریخی متعدد، از دیگر دلایل در آستانه نابودی قرارداشتن درخت یادشده است. اکنون دفتر نمایندگی سازمان میراث فرهنگی این شهرسـتان، مسوول ندارد و به سبب نداشتن فعالیت، مکانی برای تجمع موشها و عنکبوتها شده است. کهنسال ترین درخت نیکشهر چنان رنجور و ضعیف شده که اکثر شاخه هایش شکسته و به رغم اینکه پیشینه تاریخی آن مورد تایید کارشناسان میراث فرهنگی قرار گرفته، بدون توجه به ارزش تاریخی اش به حال خود رها گردیده است. ازدیگر درختان تاریخی شهرستان نیکشهر "درختک چیچک" واقع در محله سهمان است که آن هم حال و روزی بهتر از درخت کرت ندارد. به گفته جمعی از سالخوردگان نیکشهری، شاید عمر درختک چیچک ازدرخت انجیر معابد هم بیشتر باشد، اما تاکنون کسـی یا ارگانی قدمت آن را تعیین نکرده است. شهرستان 175 هزارنفری نیکشهر در 700 کیلومتری جنوب زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان قرار دارد. (2699/588)
۰ نفر