۱۸ آبان ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9780210
T T
۰ نفر

مجوز انتشار هشت نشریه جدید صادر شد

۱۸ آبان ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9780210
مجوز انتشار هشت نشریه جدید صادر شد # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 18/08/83 داخلی.فرهنگی.مطبوعات. هیات نظارت بر مطبوعات با انتشار هشت نشریه جدید وتغییر وضعیت 17 نشریه در حال انتشار موافقت کرد. به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت ارشاد، در جلسه این هیات، با مجوز فعالیت یک هفته نامه، سه ماهنامه، یک فصلنامه و سه دوفصلنامه موافقت شد. هفته نامه " صبح و زندگی " به صاحب امتیازی و مدیر مسوولی " لیلا فرحپور حسینی"، فصلنامه " سیمرغ همراهان" به صاحب امتیازی " شرکت ورزشی سیمرغ همراهان" و مدیرمسوولی " محمدرضا اسماعیلی " مجوز خود را دریافت کردند. این هیات با انتشار ماهنامه های " سیمیا" به صاحب امتیازی و مدیر مسوولی " ابوالفضل نجاری"، " آتی دام" به صاحب امتیازی " موسسه تحقیقات و توسعه شترمرغ" و مدیر مسوولی " شعبان چگینی" موافقت کرد. دوفصلنامه های "پژوهش سیاسی" و " اسلام پژوهی" به صاحب امتیازی پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی" و مدیر مسوولی " حسینعلی قبادی" و " آفاق نور" به صاحب امتیازی " موسسه معارف اسلامی امام رضا (ع) " و مدیر مسوولی " محمد عبداللهیان" نیز مجوز انتشار دریافت کردند. این هیات همچنین با تغییر نام نشریه های " بهداشت حرفه ای و پزشکی" به " بهداشت و پزشکی روز"، "پیام شمس" به "علوم و فنون هوایی"، "آیینه اردکان" به "آیینه کویر"، "دندانپزشکی خراسان" به"مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد"، " آزمون سازان صنایع" به " پیام ساختمان و تاسیسات"، " دانشگاه الزهرا در زمنیه علوم انسانی" به "علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س ) " و "علم و زندگی" به " عصر نشر و چاپ " موافقت کرد. همچنین ترتیب انتشار نشریه "فرهنک رومشگان" از هفته نامه به دوهفته نامه، نشریه "فضای جغرافیایی" از فصلنامه به دوفصلنامه، نشریه "یاد" از فصلنامه به دوفصلنامه،"همه چیز" از هفته نامه به ماهنامه، " کمربند سیاه" از هفته- نامه به ماهنامه، "گل چین" از ماهنامه به دوماهنامه، " فرهنک پایداری" از ماهنامه به فصلنامه" تغییر کرد. ترتیب انتشار نشریه "Medicine Repoductive of Journal Iranian " نیز از فصلنامه به دوفصلنامه، "عزت" از هفته نامه به روزنامه و " علم و زندگی" از دوهفته نامه به هفته نامه تغییر یافت. هیات نظارت بر مطبوعات همچنین با تغییر گستره توزیع نشریه " عزت" از ساوجبلاغ به تهران موافقت کرد. فراهنک. 2304/ 1917
۰ نفر

سرخط اخبار فرهنگ