۱۸ مرداد ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9774217
T T
۰ نفر
شیوه ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی اعلام شد # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 18/05/83 داخلی.فرهنگی.ارزیابی.دانش آموز. شیوه و نحوه ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی از سوی وزارت آموزش و پرورش اعلام شد. به گزارش روزیکشنبه خبرنگار گروه فرهنگی ایرنا، براساس آیین نامه آموزشی دوره پیش دانشگاهی، ارزیابی پیشرفت تحصیلی در هر درس در نیم سال برمبنای میزان حضور و فعالیت در کلاس، انجام تکالیف درسی و نتایج امتحانات میان نیم سال و پایان نیم سال صورت می گیرد. براساس این آیین نامه، برگزاری امتحان پایان نیم سال برای هر درس الزامی است. "نمره هر درس عبارت از مجموع نمره میان نیم سال و پایان نیم سال است و سهم ارزشیابی های انجام شده در طول نیم سال 25 درصد کل نمره ( 5 نمره از 20 نمره ) خواهد بود. سوال امتحان جبرانی برمبنای 20 نمره طرح می شود و نمره میان نیم سال نخواهد داشت." "امتحانات پایان نیم سال از تمام محتوای مواد درسی با سوالاتی که توسط مدرسان مربوطه و زیرنظر رییس مرکز تعیین می شود و با نظارت اداره آموزش و پرورش محل برگزار می شود و براساس این امتحانات برای هر درس یک نمره مستقل به عنوان نمره امتحانی پایان نیم سال منظور می شود". در این آیین نامه آمده است: دانش آموزانی که در یک یا چند درس نیم سال اول نمره قبولی کسب نمی کنند ضمن انتخاب و شرکت در کلاس و امتحان درس مربوط به نیم سال دوم، باید درامتحانات جبرانی دروس مربوطه که در اسفند ماه برگزار می شود، شرکت کنند. دانش آموزانی که در امتحانات جبرانی نیم سال اول نمره قبولی کسب نمی کنند همچنین باید در امتحانات جبرانی درس یا درس های مربوطه که در تابستان ( تیر ماه ) همان سال تحصیلی برگزار می شود، شرکت کنند. "دانش آموزانی که پس از پایان سال تحصیلی در یک یا چند درس نیم سال اول و نیمسال دوم و یا امتحانات جبرانی نمره قبولی کسب نمی کنند می توانند در سال تحصیلی بعد، درس های باقی مانده را در مراکز پیش دانشگاهی بزرگسالان و یا به شیوه داوطلب آزاد(متفرقه ) انتخاب کنند، و در صورت عدم موفقیت در تمام دروس رشته مربوطه ادامه تحصیل آنان در سال های بعد صرفا به صورت داوطلب آزاد مجاز خواهد بود. در این آیین نامه آمده است : صرفا دانش آموزانی که همه دروس دوره پیش دانشگاهی را در رشته مربوط با موفقیت می گذرانند، می توانند در آزمون ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی شرکت کنند. "مهلت اعتراض به نمرات امتحانی درس های کتبی حداکثر سه روز پس از اعلام نتیجه امتحانات است.نمره ورقه تجدیدنظر شده زیرنظر رییس مرکز و با امضای مدرسان مربوطه ملاک ارزشیابی از آن درس خواهد بود و احتساب آن در سیاهه نمرات ضروری است. براساس این آیین نامه،نمره تجدیدنظر شده باید حداکثر ظرف مدت هفت روز پس از پایان مهلت اعتراض به دانش آموز اعلام شود و نمرات درس های عملی و شفاهی قابل اعتراض و تجدید نظر نیست و نمره اعلام شده قطعی است. فراهنک 1569/1917
۰ نفر