۳ مرداد ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9773520
T T
۰ نفر

مجوز چاپ 297 عنوان کتاب در هفته گذشته صادر شد

۳ مرداد ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9773520
مجوز چاپ 297 عنوان کتاب در هفته گذشته صادر شد # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 03/05/83 داخلی.فرهنگی.کتاب.مجوزچاپ. وزارت فرهنک و ارشاد اسلامی مجوز چاپ 297 عنوان کتاب را در هفته منتهی به 30 تیرماه صادر کرد. روابط عمومی وزارت فرهنک و ارشاد اسلامی روز شنبه به نقل از دبیر هیات نظارت براجرای ضوابط نشر کتاب اعلام کرد: بیشترین و کمترین مجوزصادر شده، به ترتیب متعلق به کتاب های ادبیات با 57/24 درصد و تاریخ و جغرافیا با 02/2 درصد است. "محمدجواد مرادی نیا" افزود: مجوز صادرشده برای کتاب های دانشگاهی، کمک- درسی و آموزشی، دین و فلسفه، علوم اجتماعی، روان شناسی و علوم سیاسی به- ترتیب با 56/23، 52/18، 45/11، 09/9 ، 07/7 و 71/3 درصد بوده است. بنابراین گزارش، درهفته منتهی به 30 تیرماه، 324 عنوان کتاب چاپ شده در دبیرخانه هیات نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب اعلام وصول شده است. فراهنک 1449/ 1064
۰ نفر