۴ خرداد ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9771203
T T
۰ نفر
استاد فلسفه دانشگاه تهران: ملاصدرا در تفسیر و حدیث روشی نو ابداع کرد # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 04/03/83 داخلی.فرهنگی.ملاصدرا. یک استاد فلسفه دانشگاه تهران گفت : ملاصدرا با استفاده ازاسلوب "مشترک معنوی" به عنوان یک امری در برابر "مشترک لفظی" در تفسیر و حدیث روشی نو ابداع کرد. به گزارش خبرنگار فرهنگی "ایرنا"، "نصرالله شاملی" در چهارمین روز از همایش جهانی "حکمت متعالیه و ملاصدرا" در مقاله ای تحت عنوان "مشترک معنوی و اسلوب خاص صدرایی در تفسیر و حدیث" افزود:امروزه ما از این روش به عنوان معنی شناسی یا علم الدلاله در دو زمینه "واژگان شناسی لغات کلیدی" و "علم الدلاله یا سمنتیک" تعبیر می کنیم. شاملی ادامه داد : معنی شناسی در هر دو زمینه بر اساس مشترک معنوی بیان شده است و مشترک معنوی اندیشه ای است که صدرالمتالهین آن را علاوه بر کاربردش در حکمت متعالیه در تفسیر و حدیث نیز بکار گرفته است. "محمد بید هندی" استاد دانشگاه اصفهان نیز دراین همایش باارایه مقاله ای با عنوان "بررسی و تحلیل برخی تاملات ملاصدرا در کتاب و سنت" گفت : ملاصدرا در هستی شناسی خود بر آن است که هر چیزی علاوه بر ظاهر دارای باطن است یعنی ظاهر و باطن، دو مرتبه از مراتب یک شی محسوب می شود. وی افزود: ملاصدرا "تفسیر" را مربوط به ظاهر امور و "تاویل" را مربوط به باطن امور می داند. وی ادامه داد: ملاصدرا از تاویل به عنوان یک کلید برای کشف افقهای پنهان هستی استفاده کرده و برای هر چیزی تاویلی قایل است. هندی با بیان این مطلب که ملاصدرا خاستگاه این برداشت خود را چیزی جز قرآن کریم نمی داند، افزود: وی نه تنها در خصوص آیات قرآنی دست به تاویل زده بود، بلکه در شرح اصول کافی و دیگر آثار خود به تاویل سخنان معصومین (ع) نیز پرداخته است. "احمد فرامرز قراملکی" استاد دانشگاه تهران با ارایه مقاله ای با عنوان "روش شناسی فلسفه ملاصدرا" گفت : روش شناسی حکمت صدرا مهمترین و بحث انگیزترین مسایل صدرا شناسی است و نقد فلسفه صدرا در ترازوی روش شناسی نظریه های زیادی را به دنبال خود پدید آورد. وی بابیان این مطلب که ملاصدرا را می توان سر آغاز مطالعات "میان رشته ای" در الهیات خواند و افزود : موفقیت ملاصدرا در مطالعات میان رشته ای عوامل گوناگونی دارد که می توان آنها را به مطالعات روانشناختی، زبانی و منطقی تقسیم کرد. قراملکی گفت: ملاصدرا با این مدل توانست توانمندی خود در علوم مختلف را از سطح چند رشته ای به "میان رشته ای" تعالی دهد. "رضا محمدزاده" استاد دانشگاه امام صادق (ع) با ارایه مقاله "تحلیل فلسفی" گفت: عنصر تحلیل همواره کانون اصلی روش تفکر فلسفی را تشکیل داده است اما در مورد ماهیت و روش تحلیل فلسفی برداشت های متفاوتی میان فیلسوفان مسلمان و غیرمسلمان وجود داشته است. وی افزود: مطالعه افکار فلسفی فیلسوفان بخصوص فیلسوفان مسلمان و در راس آنان صدرالمتالهین نشان می دهد که مفاهیم و معانی مختلف از تحلیل فلسفی در میان فیلسوفان وجود داشته که براساس آن روشهای خاصی رابرای تحلیل اتخاذ کرده اند. این همایش پنج روزه با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران داخلی و خارجی در علم فلسفه تا روز جمعه در محل اجلاس سران در تهران دایر است. فراهنک/ 1834/80
۰ نفر