۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9770567
T T
۰ نفر
روزنامه های عصر یکشنبه" مطبوعات به مردم چه می گویند؟ "- اطلاعات # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 20/02/83 داخلی.فرهنگی.رسانه ها.نوشتاری.مطبوعات.خلاصه. اطلاعات. ....... * وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد:تلاش گسترده ایران برای بهره گیری صلحآمیز از فناوری فضایی (خبرـص1) * رئیس مجلس شورای اسلامی دردیدار با خبرنگاران پارلمانی تاکیدکرد:خبرنگاران مسئولیت بسیار سنگینی دارند و باید حریم و شخصیت آنان حفظ شود(خبرـص1) * رئیس جمهوری روسای سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی،میراث فرهنگی و بنیاد شهید را منصوب کرد(خبرـص1) * شهردارمنطقه 2 تهران اعلام کرد،اعطای طرح تراکم تشویقی درمنطقه 2 شهرداری اجرا شد(خبرـص1) * نیروهای هوادار" مقتدا صدر "کنترل مناطقی از" بصره "را در دست گرفتند (خبرـص1) * هیات دولت امروز علت توقف فعالیت فرودگاه امام را بررسی می کند(خبرـص1) * با برگزاری مرحله دوم انتخابات در 39 حوزه انتخابیه:سرنوشت 57 کرسی نمایندگی مجلس شورای اسلامی مشخص شد(خبرـص1) * مخمصه برای بوش و بلر!(محک ـص2) * مبارزه با فقر و تهی دستی (گزارش ـص5) * دین پژوهی معاصر و واقعیات جاری در جامعه (مقاله ـص6) * کرمان در گذرگاه تاریخ (مقاله ـص7) * محاسبه پاداش بازنشستگان (گزارش ـص10) * ایران حوادث تروریستی در کراچی را و کویته پاکستان را محکوم کرد(خبر- ص آخر) * روسیه با درخواست آمریکا برای قطع همکاری هسته ای صلحآمیز با ایران مخالفت کرد(خبرـص آخر) * سازمان عفو بین الملل شکنجه عراقی ها را به دست نیروهای آمریکایی" جنایت جنگی "خواند(خبرـص آخر) اطلاع/1197/22 ادامه دارد... .......................... کلیدواژه ارتباطات.کروبی.مجلس.خبرنگاران.خاتمی.میراثفرهنگی.بنیادشهید.تراکم.کرمان.
انتخابات.فرودگاه امام.بازنشستگان.ایران.پاکستان.آمریکا.اسراییل.مقتدی صدر.
ایران.روسیه.عراق. .....................................................
۰ نفر

سرخط اخبار فرهنگ