۲۴ بهمن ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 9767688
T T
۰ نفر
اعضای وابسته به شورای عالی آموزش و پرورش انتخاب شدند # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 24/11/84 داخلی.فرهنگی.شورای عالی.وزیر در هفتصد و بیست و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش وپرورش، اعضای وابسته به این شورا بنابر پیشنهاد "محمود فرشیدی" وزیر آموزش و پرورش انتخاب شدند. به گزارش روزدوشنبه روابط عمومی شورای عالی آموزش و پرورش، در این نشست "عباس عباسپور" معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت، " پرویز آژید" معاون آموزش و پرورش نظری و مهارتی، "حسین احمدی" سرپرست آموزش و پرورش عمومی و "غلامحسین حیدری" معاون توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش به عنوان اعضای وابسته این شورا انتخاب شدند. همچنین "مهدی نوید ادهم" رییس سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی، "مسلم میرزاپور" معاون حقوقی و امور مجلس و "کردان" معاون فرهنگی صدا وسیما به عنوان اعضای وابسته این شورا تعیین شدند. این افراد به مدت چهار سال در این شورا فعالیت می کنند. اعضای شورای عالی آموزش و پرورش به دو صورت رسمی و وابسته انتخاب می شوند که اعصای رسمی شامل 17 نفر از جمله وزیران "آموزش و پرورش"، "علوم ، تحقیقات و فناوری"، "بهداشت، درمان و آموزش پزشکی" و "جهاد کشاورزی" هستند. تعیین خط مشی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، بررسی و تصویب هدف ها و نظام آموزشی این وزارتخانه و بررسی وتصویب برنامه های درسی و تربیتی همه موسسات آموزشی کشور از جمله وظایف و اختیارات 21 گانه شورای عالی آموزش و پرورش است. فراهنک 1569/1917
۰ نفر