۱۸ دی ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 9765337
T T
۰ نفر
مقاله یکی از اساتید دانشگاه آزاد مهاباد به کنفرانس توسعه چین راه یافت # مهاباد ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 18/10/84 داخلی.علمی و آموزشی.دانشگاه آزاد.مقالات علمی. مقاله یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد به هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه مناطق خشک در کشور چین راه یافت. این مقاله را دکتر اسماعیل نبی زاده با عنوان اثرات تنش کمبود آب برگندم تالیف کرده که از سوی کمیته علمی تئوریک و پراتیک در ذخیره بیولوژیکی آب این کنفرانس مورد پذیرش قرار گرفته است. این کنفرانس در روزهای 6 تا 9 اسفند ماه امسال (25 تا 28 فوریه 2006) در شهر پکن برگزار خواهد شد. برای شرکت در این کنفرانس و عضویت علمی در کمیته تئوریک و پراتیک آن و ارایه سخنرانی از این محقق ایرانی دعوت بعمل آمده است. (584/587)
۰ نفر