۳۰ شهریور ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 9757531
T T
۰ نفر

مجمع عمومی انجمن تئاتر خیابانی برگزار نشد

۳۰ شهریور ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 9757531
مجمع عمومی انجمن تئاتر خیابانی برگزار نشد # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/06/84 داخلی.فرهنگی.انجمن.تئاتر مجمع عمومی انجمن تئاتر خیابانی خانه تئاتر به علت به حد نصاب نرسیدن اعضا برگزارنشد. به گزارش روزچهارشنبه خبرنگار گروه فرهنگی ایرنا،در این مجمع قرار بود انتخابات سومین دوره انجمن تئاتر خیابانی برگزار شود به همین دلیل این مجمع به تاریخ 31 مهرماه امسال موکول شد. طبق اسناسنامه خانه تئاتر برگزاری مجمع عمومی انجمن ها باید در مرحله نخست بیش از نیمی از اعضا حضور داشته باشند. انجمن تئاتر خیابانی خانه تئاتر دارای 120 عضو است. تشکیل جلسه دوم مجمع عمومی باحضور هر تعداد از اعضا منعی ندارد. فراهنک 2302/ 1569/1917
۰ نفر

سرخط اخبار فرهنگ