۱ خرداد ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 9750918
T T
۰ نفر

نگاهی به دو اثر تاریخی و مذهبی تهران

۱ خرداد ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 9750918
نگاهی به دو اثر تاریخی و مذهبی تهران # تهران بزرک ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 01/03/84 داخلی.فرهنگی.میراث فرهنگی مسجد "امام خمینی" یا "سلطانی" با قدمتی در حدود 180 سال دومین مسجد جامع بزرک تهران بعد از مسجد جامع "بازار" یا "عتیق" است. این مسجد از زیباترین مساجد تهران به شمار می آید و بانی آن "فتحعلی شاه قاجار" بود، از این رو در آغاز آن را مسجد "شاه" می نامیدند. براساس کاشی نوشته ها و کتیبه هایی که درایوان جنوبی مسجد برجای مانده، زمان تقریبی ساخت این مسجد به سال 1222 یا 1224 برمی گردد. درسال 1307 ه.ق به دستور "ناصرالدین شاه قاجار" دراصلی درقسمت شمالی، تعمیر و دو مناره در دو طرف گل دسته مسجد ساخته شد. این مسجد بنایی چهار ایوانی است که شبستان های اصلی آن در جبهه جنوبی قرار دارد. مسجد و مدرسه "سپهسالار" نیز که در قرن 13 ه.ق بنا شده است، درخیابان ناصرخسرو تهران واقع و از سمت غرب به مدرسه ی "خان مروی" متصل است. این بنای تاریخی که ابتدا به مسجد و مدرسه "میرزا محمدخان سپهسالار" معروف بود، با ساخت مسجد و مدرسه "میرزا حسن خان مشیرالدوله" به نام مسجد و مدرسه "سپهسالار" معروف شد و این مجموعه "سپهسالارقدیم" نام گرفت. نقشه این مدرسه شبیه مساجد چهار ایوانی و دارای دو شبستان است که از یکی به عنوان مسجد و از دیگری به عنوان مدرسه استفاده می شود. در داخل شبستانی که به عنوان مدرسه استفاده می شود و درضلع شمالی قرار دارد، 21 بیت شعر به خط "عبدالحسین زرین قلم" در مدح "ناصرالدین شاه" و "محمدخان سپهسالار" دیده می شود. این مدرسه 19 حجره دارد که هشت حجره آن درحال حاضر به اموراداری مدرسه اختصاص دارد. این مسجد و مدرسه ازصحن زیبایی برخوردار و سردر آن به دو مناره کوتاه مزین شده است. تهرام/د/آ.ن/683
۰ نفر

سرخط اخبار فرهنگ