۵ دی ۱۳۸۵، ۰:۰۱
کد خبر: 9741249
T T
۰ نفر
دانشنامه میراث فرهنگی ایران و روسیه تدوین می شود # مسکو، خبرگزاری جمهوری اسلامی 05/10/85 خارجی.فرهنگی.روسیه.ایران.فارسی تفاهم نامه "تدوین دانشنامه میراث فرهنگی ایران و روسیه"، بین "مرکز منطقه ای تحقیقات زبان وادبیات فارسی در روسیه و کشورهای همجوار" و "بنیاد دانشنامه بزرک فارسی" و "رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه" به امضا رسید. به گزارش روز سه شنبه رایزنی فرهنگی ایران در روسیه این تفاهم نامه با هدف شناخت دقیق و همه جانبه پیشینه و وضعیت معاصر زبان وادبیات فارسی و تحقیقات ایرانی در کشور روسیه وکشورهای همجوار و فراهم آوردن آن در مجموعه ای متناسب با حجم ودامنه فعالیتهای انجام شده درحوزه تحقیقات و مطالعات ایرانی امضا شد. به موجب این تفاهم نامه بنیاد دانشنامه بزرک فارسی ضمن ارائه چارچوب تحریرو اصول نگارش دانشنامه مذکور، تامین 40درصد اعتبارات مالی لازم را عهده دارخواهد شد و مرکز منطقه ای زبان وادبیات فارسی، ضمن طبقه بندی مداخل و واگذاری آن به افراد صاحب تخصص، باقیمانده اعتبارات لازم برای انجام این طرح ملی را از منابع مختلف مانند بنیاد ایران شناسی ، شورای گسترش زبان وادبیات فارسی ،سازمان فرهنک وارتباطات اسلامی ورایزنی فرهنگی ایران در روسیه تامین نماید. براساس پیش بینی های به عمل آمده در متن تفاهنامه، جلد اول این دانشنامه مشتمل بر دویست مقاله خواهد بود که طی دو سال ،تدوین ودر ایران ویا روسیه به چاپ خواهد رسید. مرکز منطقه ای تحقیقات زبان وادبیات فارسی در مسکو به تازگی فعالیت های خود را در چارچوب قرارداد همکاری میان انستیتوی کشورهای آسیا وآفریقای دانشگاه دولتی مسکو ورایزنی فرهنگی ایران، آغاز نموده است. این مرکز در صدد است با انجام اقداماتی نظیر"تدوین دانشنامه میراث فرهنگی ایران وروسیه" به احیای جایگاه روسیه در حوزه مطالعات ایرانی در سطح منطقه کمک نماید. مهدی ایمانی پور رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه در این مورد گفت: مرکز منطقه ای مطالعات وتحقیقات زبان وادبیات فارسی که در حال حاضر دارای چهار بخش "زبان فارسی ،نسخ خطی، ادبیات وزبان شناسی" است قصد دارد به منظور شناسایی فرصت های موجود در حوزه های مذکور به برگزاری نشست های چهارگانه تخصصی در سال 2007 میلادی مبادرت ورزد. اروپام355
۰ نفر