۴ شهریور ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 9706394
T T
۰ نفر
نخبگان جوان خواستار تشکیل سازمان مستقل علمی - پژوهشی در استان ها هستند ......................................................................
تهران بزرک، خبرگزاری جمهوری اسلامی 04/06/86 داخلی.اجتماعی.فرهنگی.علمی.روزجوان.نخبگان.
دارنده چندین مقاله برتر علمی و پژوهشی کشور در خصوص نیازهای جعمیت جوان نخبه و برگزیده کشور، تشکیل سازمان مستقل علمی - پژوهشی در مراکز استان ها را یکی از خواست های عمده این قشر عنوان کرد.
"اسماعیل تیموری" روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا گفت: فقدان چنین مراکزی در استان ها موجب شده تا بسیاری از نخبگان و استعدادهای جوان کشور در استان ها ناشناخته مانده و متمرکز نشوند.
وی تاکید کرد: خوشبختانه دولت نهم و شخص رییس جمهوری نگاهی واقع بینانه به نخبگان جوانان و پژوهشگران دارد که می توان با متمرکزکردن آنها دراستان ها از آنها نهایت بهره برد.
وی یکی از بیشترین توجهات دولت در دوسال گذشته را معطوف به فعالیت های نخبگان و جوانان پژوهشگر دانست و تاکید کرد: انتظار داریم حامیان مشخصی برای فعالیت علمی و پژوهشی نخبگان و جوانان برتر فعال بوده تا کارها سازمان یافته تر انجام شود.
تیموری وجود کتابخانه های تخصصی برای فعالیت های پژوهشی در استان ها را از دیگر نیازهای نخبگان دانست و گفت: هم اکنون تمرکز کتابخانه ها و کتاب فروشی های تخصصی کشور در خیابان انقلاب تهران است که مانع از توسعه پژوهش در استان های محروم می شود.
جوان نخبه برگزیده کشور به احداث پارکهای فناوری در مراکز استان ها اشاره و تصریح کرد: هم اکنون این کار درچند استان آغاز شده اما برای توسعه اقدامات تحقیقی و پژوهشی باید سرمایه گذاری در تمامی استان ها صورت گیرد.
وی وجود مراکز ICT در شهرهای پرجمعیت کشور را برای افزایش فعالیت های جوانان نخبه ضروری دانست. ک/3 تهرام/7245/ 687/ 1645 شماره 033 ساعت 11:53 تمام
۰ نفر