۳ اسفند ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 9693441
T T
۰ نفر
کلنگ مرکز آموزشی درمانی تخصصی جنرال به زمین زده شد ..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/12/03 سیاسی.کلنگزنی.رشت شماره 054 ساعت 13:20 تمام
۰ نفر